Acasă » 2011

Arhiva Anului: 2011

La mulți ani !!!

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova vine să aducă sincere felicitări și urări de bine

pentru toți cei care îmbrațișează profesia de jurist. Vă dorim ca anul ce vine să fie încununat de multe realizări frumoase, să aveți parte de multă căldură și liniște sufletească alături de familie și cei dragi.

Mult stimaților profesori, le dorim multă răbdare și verticalitate în educarea și promovarea culturii juridice în rîndurile tinerii generații.

Tinerilor juriști și studenților le urăm succese în primii pași de carieră profesională și perseverență în aprofundarea cunoștințelor juridice.

Cu această frumoasă ocazie ținem să le urăm tuturor un An Nou deosebit, plin de momente plăcute, multă sănătate, bucurii și mult spor

în toate activitățile pe care le realizați.

La Mulți Ani !!!

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova

Prezentarea raportului cu tema: Modalitățile de stingere a obligațiilor

 

    ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

   UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 2 decembrie, ora 17:30, în biroul 103, a avut loc prezentarea raportului cu tema: Modalitățile de stingere a obligațiilor

Raportor: Grejdieru Aurelia, studentă anul III, USM

Tema abordată este foarte complexă și necesită foarte mult timp pentru a fi elucidată în totalitate, din aceste considerente în cadrul ședinței din data de 2 decembrie, împreună cu colegii am analizat cîteva aspecte fundamentale despre modalitățile de stingere a obligațiilor. În ceea ce urmează vom prezenta un scurt rezumat a informației discutate.

Prin stingerea obligațiilor înțelegem încetarea raporturilor juridice dintre subiectele acestora care pierd drepturile și obligațiile subiective ce rezultă din conținutul raportului obligațional. (mai mult…)

STRATEGIA DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIŢIEI 2011-2016

Sectorul justiției din Republica Moldova urmează pe parcursul următorilor ani, să suporte schimbări semnificative. Acestea vor fi posibile de realizat prin intermediul unei Strategii de Reformare, propusă spre implimentare pînă în 2016. Reforma dată a fost precedată de adoptarea unor documente strategice în acest domeniu ca : Strategia de consolidare a sistemului judecătoresc, Strategia de dezvoltare a sistemului de executare, Concepţia pentru reforma sistemului penitenciar, Concepţia de finanţare a sistemului judecătoresc, etc. Însă tocmai reforma inițiată în prezent de Ministerul Justiției conține acel plan amplu de modificări, care va asigura în viitor ca sectorul justiției să fie transparent, eficient și va permite crearea unui mediu ce va condiționa creșterea economică și realizarea aspirațiilor Republicii Moldova, ce ține de integrarea în Uniunea Europeană.

În data de 7 decembrie 2011, Tineretul UJM a avut o întîlnire cu dl Oleg Efrim, Ministrul Justiției. În cadrul acesteia a fost înmînată ediția specială a Revistei Naționale de Drept cu materialele Conferinței Științifice Interuniversitare ,, Perspectivele dezvoltării tînărului jurist “ dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova.                                                                    

Însă scopul primordial al acestei întîlniri a fost totuși realizarea unei discuții pe marginea acestei reforme. Prezentarea ei a fost făcută de către echipa Ministerului Justiției.

Ulterior în cadrul unei dezbateri studenții au avut posibilitatea de a adresa întrebări celor care nemijlocit au participat la elaborarea acestei strategii, astfel fiind evidențiate cele mai importante momente din conținutul reformei. (mai mult…)

Conferința Științifică Interuniversitară, ULIM

  La data de 11 noiembrie, 2011, Cercul Științific Juridic ,, Sofiștii ” , de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, au organizat Conferința Științifică Interuniversitară.

Deasemenea dorim să menționăm că aceasta este un prim debut al activităților care vor fi realizate de acel nucleu de studenți de la ULIM, ce au fondat cercul mai sus numit. Le urăm mult succes și atingerea tuturor scopurilor propuse, cît și realizări frumoase. Noi ținem să le mulțumim pentru eveniment și suntem deschiși pentru colaborare și dezvoltarea relațiilor interuniversitare.

În cele ce urmează vom prezenta lista studenților ce fac parte din Tineretul UJM, ce au participat la această conferință. (mai mult…)

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 4 noiembrie, ora 17.30, în bir.103 a avut loc:

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea 

Raportori : Albu Victoria și Oglinda Cristina, studente anul II, USM

Cele mai importante aspecte discutate:

Uzucapiunea e considerată cel mai spectaculos efect al posesiunii. Astfel, în Codul Civil din 2002 s-a reglementat pentru prima oară uzucapiunea ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate.

Deoarece în Codul din 1964 această instituţie nu era reglementată, această temă a trezit discuţii aprinse şi anume s-a pus problema dacă nu vine uzucapiunea în contradicţie cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate şi cu articolul 1 din Primul Protocol Adiţional al Convenţiei (CEDO). Doctrinarii autohtoni consideră că această instituţie nu vine în contradicţie nici cu caracterul perpetuu şi nici cu Convenţia, pentru că mai multe state ce au ratificat Comvenţia au reglementat în legislaţia naţională această instituţie. Mai mult, sistemul englez de drept, de asemenea, conţine o astfel de instituţie. (mai mult…)

La mulți ani!!

Aducem sincere felicitări, colegului nostru, Grejdieru Vasile, cu ocazia aniversării. Prin intermediul acestui mesaj îți dorim să fii și în continuare la fel de activ, încrezut și bine dispus. Deasemenea îți urăm mult succes în toate, perseverență, sănătate, mulți prieteni și numai realizări frumoase pe viitor. La mulți ani, din partea Tineretului UJM!!!!

Conferinţa Ştiinţifică Studențească Interuniversitară dedicată sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”

 

 

La data de 19 octombrie 2011, începînd cu orele 9.30, în bir.103, bloc.7 USM, Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM a organizat Conferința Științifică Studențească dedicată sărbătorii profesionale  “Ziua Juristului”.

În cadrul Conferinței au fost prezentate rapoarte de colegii noștri de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, de la Universitatea de Studii Europene din Moldova, de la Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cît și de studenții și masteranzii de la Universitatea de Stat din Moldova.

În cele ce urmează vom evidenția succint temele raportorilor, membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova. (mai mult…)

Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”

 

Vineri la data de 14 Octombrie 2011, începînd cu ora 9.30 s-a desfășurat  Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”, organizată de către Uniunea Juriștilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

La acest eveniment important pentru întreaga societate civilă au participat și Membrii Departamentului de Tineret din cadrul Uniunii Juriștilor din Moldova. La manifestare au fost prezente personalități notorii  care au încurajat această inițiativă de a reforma sectorul justiției și deasemenea s-au arătat dispuși de a colabora și de a finaliza cu succes proiectul inițiat. În cadrul Conferinței au fost expuse obiectivele strategiei de reformare a sectorului justiției ce urmează să fie atinse în următorii ani. Prin prisma rapoartelor prezentate s-au pus în discuție lacunele ce urmează să fie înlaturate și au fost evaluate posibilitățile reale de a implimenta cît mai curînd reforma. Din partea Tineretului de la UJM, a participat cu raportul ,,Instituția avocatului stagiar în sectorul justiției din RM’’ masterandul la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Președintele Biroului Permanent Studențesc a UJM, Vladimir Palamarciuc.

Deasemenea cu ocazia acestui prilej deosebit am înmînat dl-lui Dumitru Visterniceanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ediția specială a revistei Naționale de Drept cu materialele Conferinței Științifice Universitare ,,Perspectivele dezvoltării tînărului jurist dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova. Pe această cale îi mulțumim pentru suportul acordat, pentru încurajare și predispunerea activă de colaborare.

Felicitare

Sărbătoarea profesională “Ziua Juristului” este o zi remarcabilă care evidențiază importanța profesiei juridice și valorile promovate de aceasta. Cu prelejul acestei sărbători frumoase Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova aduce sincere felicitări tuturor celor care au îmbrățișat această profesie nobilă, precum și tinerilor aflați la început de cale în realizarea profesională. Suntem convinși de forța și efortul depus de către juriști în promovarea valorilor juridice și avem toată încrederea în continuarea fortificării culturii juridice în societate. Vă dorim mult succes, realizări frumoase şi atingerea celor mai frumoase scopuri în activitatea profesională: Dreptate, Adevăr, Supremaţie. (mai mult…)

Aviz

Vineri la data de 14 Octombrie 2011, începînd cu ora 9.30 va avea loc Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”, organizată de către Uniunea Juriștilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
Conferința se va desfășura la Hotel & Convention Center LEOGRAND.
Toți tinerii Uniunii Juriștilor din Moldova sunt invitați să participe la acest eveniment.
Cu respect și considerațiune,
Vladimir Palamarciuc
Președintele Biroului Permanent Studențesc
a Uniunii Juriștilor din Moldova