Acasă » 2011 » februarie

Arhiva Lunii: februarie 2011

Prezentarea raportului cu tema: Funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Moldovei

Bambuleac Ion

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Miercuri, 23 Februarie 2011, ora 17.30, în bir.103 a avut loc
Prezentarea raportului cu tema:
funcţionarea limbilor vorbite
pe teritoriul Moldovei

Consacrat zilei internaţionale a limbii materne
Raportor: Bambuleac Ion, student USM ( anul I)

Atenție!

Ziua Juristului

La data de 11 Octombrie 2000, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova Nr.1692 a fost instituită sărbătoarea profesională “Ziua Juristului”. Acest decret prevede “Recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui se instituie sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, care se va consemna anual la 19 octombrie” (mai mult…)

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”

La data de 23 Aprilie 2010 a avut loc desfăşurarea lucrărilor Conferinţei „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”, organizată de către “Uniunea Juriştilor din Moldova” în colaborare cu “Universitatea de Stat din Moldova” şi în parteneriat cu Comisia “Drepturile Omului şi Protecţie Socială” a Parlamentului Tinerilor din Moldova.
Această măsură a fost organizată cu prilejul împlinirii în anul 2010 a 20 ani de la adoptarea “Declaraţiei de Suveranitate a RM” din 23 Iunie 1990.
La Conferinţă au participat Ministrul Tineretului şi Sportului – Ion Ciobanu; Şeful Direcţiei Juridice a MAI – Ştefan Belecciu; reprezentantul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; reprezentantul Primului Parlament a RM “Parlamentul 90” – Mihai Cotorobai; Preşedintele “Asociaţiei Judecătorilor din Moldova” – Tudor Popovici; Profesorii tuturor catedrelor de la Facultatea de Drept a USM; membrii “Uniunii Juriştilor din Moldova”; tineri parlamentari; studenţi, precum şi reporteri de la ziarul “Dreptul” ş.a. (mai mult…)

Recomandarea conferinţei studenţeşti “Tinerii şi sectorul neguvernamental”

Recomandarea conferinţei studenţeşti “Tinerii şi sectorul neguvernamental”

21 noiembrie 2008 mun.Chişinău

Uniunea Juriştilor din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova au organizat la data de 21 noiembrie 2008 conferinţa ştiinţifică cu genericul “Tinerii şi sectorul neguvernamental”. La conferinţă au participat reprezentanţi ai Guvernului, Procuraturii Generale, Curţii Constituţionale, Institutul de Reforme Penale, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Senatul Suprem Studenţesc şi Social din Republica Moldova, profesori din instituţii superioare de învăţămînt, precum şi tineri din diferite organizaţii nonguvernamentale (Uniunea Juriştilor din Moldova, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova, Promo-LEX, Centrul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului, CreDO, Centrul de asistenţă juridică pentru persoanele cu dizabilităţi, Forţa Tinerilor din Moldova, Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova, Clubul Tinerilor Prim-Miniştri din rîndul Tineretului din Moldova, Institutul de instruire în dezvoltare ”Millenium”).
Scopul conferinţei era evidenţierea stării reale de fapt, a problemelor şi oportunităţilor sectorului neguvernamental din RM. (mai mult…)

Recomandarea mesei rotunde “Statutul social-juridic al tinerilor”

Recomandarea
mesei rotunde “Statutul social-juridic al tinerilor”

12 aprilie 2008 mun.Chişinău

Uniunea Juriştilor din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova au organizat la data de 12 aprilie 2008 masă rotundă cu genericul “Statutul social-juridic al tinerilor”. La masa rotundă au participat reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Procuraturii Generale, Centrului pentru combaterea traficului de personae MAI, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională Ocuparii Forţei de Muncă, Curtea Supremă de Justiţie, Academia de Ştiinţe din Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Senatul Suprem Studenţesc şi Social din Republica Moldova, profesori din instituţii superioare de învăţămînt, precum şi tineri din diferite organizaţii nonguvernamentale ( Uniunea Juriştilor din Moldova, Asociaţia de Tineret din Transnistria, Forţa Tinerilor din Moldova, Partidul Popular Creştin Democrat, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova, Clubul Tinerilor Prim-Miniştri din rîndul Tineretului din Moldova).
Scopul mesei rotunde era evidenţierea stării reale de fapt, a problemelor şi oportunităţilor tinerilor din RM.
Obiectivele de bază ale mesei rotunde au fost:
• atenţionarea opiniei publice şi a organelor