Acasă »

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”

La data de 23 Aprilie 2010 a avut loc desfăşurarea lucrărilor Conferinţei „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”, organizată de către “Uniunea Juriştilor din Moldova” în colaborare cu “Universitatea de Stat din Moldova” şi în parteneriat cu Comisia “Drepturile Omului şi Protecţie Socială” a Parlamentului Tinerilor din Moldova.
Această măsură a fost organizată cu prilejul împlinirii în anul 2010 a 20 ani de la adoptarea “Declaraţiei de Suveranitate a RM” din 23 Iunie 1990.
La Conferinţă au participat Ministrul Tineretului şi Sportului – Ion Ciobanu; Şeful Direcţiei Juridice a MAI – Ştefan Belecciu; reprezentantul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; reprezentantul Primului Parlament a RM “Parlamentul 90” – Mihai Cotorobai; Preşedintele “Asociaţiei Judecătorilor din Moldova” – Tudor Popovici; Profesorii tuturor catedrelor de la Facultatea de Drept a USM; membrii “Uniunii Juriştilor din Moldova”; tineri parlamentari; studenţi, precum şi reporteri de la ziarul “Dreptul” ş.a.

În cadrul Conferinţei au fost discutate următoarele problematici:
1. Drepturile omului şi suveranitatea statelor prin prisma jurisprudenţei CEDO – Ceban Roman, membru Consiliului de Administrare a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
2. Accesul liber la justiţie – Andriuţa Eleonora, membru „Uniunii Juriștilor din Moldova” şi membru a Parlamentul Tinerilor din Moldova
3. Dreptul la apărare – Macovei Vera, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
4. Dreptul la viaţă – Irina Batin, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
5. Dreptul la libertatea de exprimare – Mahu Olga, membru a„Uniunii Juriştilor din Moldova”
6. Dreptul la muncă şi protecţia muncii – Iancev Elena, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
7. Limitele muncii forțate în reglementarea CEDO – Ajder Corina, studentă Universitatea de Stat din Moldova
8. Dreptul la repararea prejudiciului moral – Palamarciuc Vladimir, Presedintele Biroului Permanent Studenţesc a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
9. Realizarea dreptului la informaţie – premisa dezvoltării unei societăţi democratice – Botnari Veaceslav, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
10. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei – Ciugureanu Maxim, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
11. Dreptul la un mediu sănătos prin prisma art.8 al CEDO – Vieru Vadim, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
12. Prezumţia nevinovăţiei – Marcel Gandrabur, student Universitatea de Stat din Moldova
13. Drepturile homosexualilor = Drepturile Omului? (sunt drepturile homosexualilor drepturi ale omului ?) – Pirogan Sergiu, student Universitatea de Stat din Moldova
14. Interzicerea discriminării – Ştirbu Gheorghe, student Universitatea de Stat din Moldova.
15. Principiul separaţiei puterilor în stat – Ranga Nicolae, student Universitatea de Stat din Moldova.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *