Acasă »

Ziua Juristului

La data de 11 Octombrie 2000, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova Nr.1692 a fost instituită sărbătoarea profesională “Ziua Juristului”. Acest decret prevede “Recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui se instituie sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, care se va consemna anual la 19 octombrie”

Deşi Ziua Juristului se sărbatoreşte, tradiţional, la 19 octombrie, studenţii Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de Drept  au început celebrarea acestui eveniment mai devreme, astfel în colaborare cu  Tineretul

Uniunii Juriştilor din Moldova şi  Comisia pentru Drepturile Omului şi Protecţie Socială din cadrul Parlamentului Tinerilor au organizat în perioada 18-20 octombrie 2010 un şir de conferinţe ştiinţifico-studenţeşti dedicate sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”.

Evenimentul a avut loc într-o ambianţă colegială şi prietenoasă, avînd în vedere că majoritatea celor ce au fost prezenţi sînt jurişti, avocaţi, judecători, miniştri etc., precum şi potenţiali jurişti, studenţi ai facultăţii de drept din cadrul mai multor universităţi din republică (USM, ULIM, USEM).

Cu un cuvînt de salut şi felicitare adresat participanţilor la conferinţe a venit ministrul tineretului şi sportului, domnul Ion Cebanu, care în discursul său a accentuat importanţa calităţilor de perseverenţă, răbdare şi curaj în exercitarea profesiei de jurist. Deasemenea la eveniment au adresat urări de felicitare şi reprezentantul Ministerului Justiţiei, domnul Constantin Bragoi, prorectorul Universităţii de Stat din Moldova pe probleme

studenţeşti, domnul Tudor Arnaut, doctori în drept, profesori etc.

În cadrul conferinţei din 18 octombrie, temele  rapoartelor s-au referit la disciplinele de Teorie şi istoria dreptului, Drept Constituţional şi Administrativ, Drept Internaţional. Printre problemele abordate pot fi mentionate urmatoarele: ,,Racordarea legislatiei nationale la icquis comunitar’’, „Aspecte ale legalităţii şi efecacităţii actelor administrative”, ,,Problematica statalitatii Tra

nsnistrene”, ,,Fracţiunile parlamentare şi rolul opoziţiei în Parlament”, ,,Principiul separaţiei puterilor în stat“, “Libertatea de exprimare”etc.

Spre deosebire de prima conferinţă, care a implicat în special studenţi ai anului I, cea din data de 19 Ocombrie a unit studenţi ai anului II, III, IV, în cadrul căreia temele rapoartelor se refereau la  disciplinele de Drept Civil, Drept Procesual Civil, Dreptul Familiei, Drept Antreprenorial, Dreptul Muncii, Drept Ecologic şi Funciar. Printre problem abordate se enumeră: „Procedura în ordonanţă” , „Contractul matrimonial” , „Contractul de achiziţii publice” , „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi drepturile de care nu ne folosim” , „Clauza de hardship” , „Condiţii de admisibilitate la CEDO după protocolul nr 14 „etc.

În ziua de miercuri, 20 Octombrie, au fost discutate problemedin cadrul disciplinelor de Drept Penal, Drept Procesual Penal, Criminalistică, Criminologie. Participanţii la conferinţă au prezentat rapoarte pe temele: „Resocializarea infractorilor” , „Caracteristica criminologică a personalităţii infractorilor” , „Psihocriminalul” , „Pruncuciderea – fenomen al criminalităţii feminine” , „Delincvenţa juvenilă”, „Fenomenul corupţiei în Republica Moldova” etc.

În cadrul conferinţei din 20 octombrie, la etapa de încheiere, participanţilor le-au fost înmînate diplome de participare, ediţii ale Revistei Naţionale de Drept, aplauze, cuvinte de mulţumire, satisfacţie spirituală şi urări de bine din partea organizatorilor.

Scopul conferinţelor a fost încercarea de a dezvolta relaţiile între studenţi de la diferite universităţi, precum şi contribuirea la ridicarea conştiinţei şi culturii juridice a tinerilor în vederea creşterii unei generaţii pregătite să facă faţă provocărilor lumii materiale.

În final nu uităm să amintim cuvintele ministrului justiţiei, Alexandru Tănase, “Profesia de Jurist are un statut distinct în societate şi, totodată, este o activitate foarte complexă. Anume Juristul este cel care trebuie să fie un exemplu bun de urmat pentru toţi membrii societăţii, el primul trebuie să pună în capul mesei Legea şi Dreptatea. Rolul acestei profesiuni în societate este nu numai de a executa şi de a studia legile existente, nu numai de a le elabora şi a le armoniza, ci este, mai întîi de toate, de a face dreptate şi de a-i îndruma pe toţi pe această cale”.

Felicitări tuturor juriştilor cu Sărbătoarea lor profesională!!!


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *