Acasă »

Prezentarea raportului cu tema: Fidejusiunea ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor

 

Raportor: Boris Malachi, student anul II

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

 

Miercuri, 02 Martie 2011, ora 17.30, în bir.103 a avut loc

prezentarea raportului cu tema:

,,Fidejusiunea ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor

Instituţia fidejusiunii ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor este cunoscută încă din dreptul privat roman, dezvoltîndu-se a capatat ample reglementari in special in dreptul continental, dar pastrînd pe parcursul anilor elementele sale esenţiale. Astăzi, Codul Civil al RM abordează fidejusiunea drept un contract prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.

Raportul cuprinde aspecte specifice ale acestei instituţii precum ar fi: neobligativitatea acordului debitorului la constituirea fidejusiunii, fidejusiunea multiplă, limitele şi întinderea fidejusiunii, precum şi tradiţionalele – excepţii ale fidejusorilor.

De asemeni s-au abordat şi aspecte de drept comparat în aceasta materie (în special – tendinţa legislaţiei chineze de a proteja în primul rînd persoana fidejusorului, forma contractului cerut de legislaţia italiană, precum şi asemănările şi deosebirile dintre Codul Civil român, francez şi moldovenesc în materie de fidejusiune).


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *