Acasă »

Activitățile organizației

Uniunea Juriştilor din Moldova este o asociaţie obştească care este cunoscută atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în afara teritoriului ţării. Membrii Uniunea Juriştilor din Moldova sînt jurişti cu o experienţă bogată pe tărîmul jurisprudenţei, care au antrenat şi cadrele tinere – studenţii de la Facultatea de Drept, USM. În perioada anilor 2005-2006 Uniunea Juriştilor din Moldova a colaborat şi colaborează fructuos cu Centrul European de Drept Public din Grecia. În această perioadă au fost desfăşurate două proiecte de amploare:

a) Ridicarea nivelului de democratizare în ţară precum şi a jurisprudenţei – 2005.
b) Combaterea traficului de fiinţe umane, în special de femei şi copii – 2006.

În cadrul primului proiect s-au desfăşurat 4 conferinţe de rang internaţional:

a) Procesul electoral democratic din Europa 22.04-23.04.2005;
b) Strategiile de fortificare a sistemului judiciar 10-11.06.2005;
c) Democraţia şi drepturile omului 14-15.10.2005;
d) Suveranitatea de stat şi calitatea de membru internaţional 16.12.2005.

În cadrul al doilea proiect au fost desfăşurate 3 seminare de rang internaţional:

a) Noţiuni introductive privind fenomenul traficului în Republica Moldova prin prisma cadrului juridic Internaţional şi European 08.04.2006;
b) Drepturile şi interesele victimelor traficului de fiinţe umane: standardele internaţionale şi legislaţia naţională 27.05.2006;
c) Cadrul internaţional al protecţiei femeilor şi copiilor victime ale traficului de fiinţe umane 04.11.2006.

La conferinţe şi seminare au participat experţi internaţionali şi naţionali, colaborînd cu schimbul de experienţă în domeniu din ţările străine şi Republica Moldova.
De talie internaţională au participat experţi din Grecia (Byron Matarangas, Profesor Universitatea din Atena „Procesul electoral democratic din Grecia”; Ioannis Stribis, Avocat, Academia din Atena “Lupta contra coruţiie în sistemul judiciar; nivelul internaţional şi regional ca dimensiuni al acestei lupte”;), italieni (Roberto Toniatti, Profesor al Dreptului Constituţional, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Trento, Italia “Organizarea sistemului judiciar în ţările Europene”, Claudio Corradetti, Cercetător, Centrul de studii şi cercetări în domeniul drepturilor omului (Cersdu), Universitatea Luiss Guido Carli , Roma, Italia Sistemul judiciar în regimul democratic şi relaţiile cu sistemul politic: Practica judiciară italiană, Steffano Maffei, doctor în drept, Universitatea din Parma, Italia ) judecător de la Curtea din Haga, Anita Usatska, “Mecanismele internaţionale pentru protecţia drepturilor omului, tribunalele internaţionale şi procuraturile”; Rolanda Oostland, Lector de Drept Internaţional Public al Universităţii Erasmus din Roterdam, Cadrul Internaţional al protecţiei şi promovarea drepturilor femeilor ş.a..

Experţii naţionali: Gheorghe Avornic – moderator şi raportor, coordonator principal al ambelor proiecte, Gheorghe Susarenco, deputat în parlament, Dumitru Postovan Preşedintele Curţii de Arbitraj pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie, Tudor Popovici – Judecător al Curţii Supremă de Justiţie, Valeriu Balaban, Procurorul General al Procuraturii Generale al RM, Lilia Carasciuc, directorul Transparency International, Dumitru Baltag, decanul Facultăţii de Drept ULIM, ş.a.

La finele fiecărei conferinţe au fost publicate rapoartele experţilor naţionali şi internaţionali, în special s-a menţionat publicaţia în memoria lui Pavel Barbalat, În total peste citeva mii de exemplare, atît în ediţii speciale a Conferinţelor cît şi în Revista Naţională de Drept (revistă acreditată ca ştiinţifico-practică).

Impactul proiectelor a avut loc nu numai pe teritoriul Republicii Moldova dar şi pe teritoriul altor ţări, deoarece nu numai experţii şi participanţii locali au acumulat informaţii şi experienţă dar şi experţii internaţionali fiind uneori uimuţi de instrumentele legale care sînt aplicate pe teritoriul Moldovei, mai ales de paşii rapizi de dezvoltare democratică care au fost întreprinşi în ultimii ani.

Ca ceva neordinar a fost lansat de aripa tinara Concursul Interuniversitar “Miss Jurist”, petrecută deja în 2 editii, in centrul de agrement “PEOPLE”, la care au participat concurente din 6 institutii de învăţămînt din Moldova unde exista proifil juridic.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *