Acasă »

Prezentarea raportului cu tema: Dreptul la viața, încetarea premeditată a sarcinii (avortul)

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Miercuri, 6 Aprilie 2011, ora 17.30, în bir.103 în cadrul Consiliului Ştiinţific Studenţesc a UJM a fost prezentat raportul:

Dreptul la viața, încetarea premeditată a sarcinii (avortul)

 

Dreptul la viață este un drept inerent ființei umane consacrat atît pe plan național cît și internațional.

În art. 24 alin.(1) Constituția RM stipulează: ,, Statul garantează fiecărui om dreptul la viață, la integritatea fizică și psihică ”. Însă, Constituția RM utilizează noțiunea de drept la viață în sens restrîns. Fiind o ambiguitate ceea ce ține de stabilirii momentului nașterii subiectului și a momentului încetării din viață.

Din punct de vedere penal, legislația penală a RM stipulează că protecția dreptului la viață al persoanei începe din momentul demarării nașterii fiziologice a copilului (C.P art 147), apărînd dreptul la viață a copilului numai la naștere sau după naștere, iar liminarea prin orice mijloc nu constituie un omor, ci doar o efectuare ilegala a avortului (art.159 CP ).

Dupa statistică, 70 % din femei din RM au făcut 2 sau mai multe avorturi (în Planul de acțiune pentru Moldova al Fundației O.N.U  pentru populație)

Conform statisticii din 2008 la fiecare 11 mil. în U.E. pe parcusul a 15 ani (1994-2008) țările U.E. au pierdut peste 20 mil. de copii.

Pentru problema în cauză,pot fi propuse următoarele căi de soluționare precum:

–          implicarea întregii societați în promovarea valorilor familiei sănătoase în vederea stopării lui ;

–          promovarea unei politicii publice ca să garanteze dreptul copilului născut;

–          linie fierbinte in cadrul ong-urilor, etc.

În concluzie, problema avortului  trebui să constituie o prioritate a noii guvernări.

 

 

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *