Acasă » 2011 » mai

Arhiva Lunii: mai 2011

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Interuniversitară cu genericul „Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

Lucrările Conferinţei Ştiinţifice

„Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

 

 

 

 

 

Şirul activităţilor consacrate aniversării a     65-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (USM) continuă. Iar Facultatea de drept din cadrul prestigioasei instituţii se face remarcabilă prin organizarea ireproşabilă a unui gen de activităţi care se încadrează perfect în standardele unei instituţii de învăţămînt superior de elită. În această ordine de idei, la 12-13 mai curent, Facultatea de drept (USM) în parteneriat cu Departamentul tineret al Uniunii Juriştilor din Moldova au desfăşurat conferinţa ştiinţifică cu genericul ,,Perspectivele dezvoltării tînărului jurist”.

La eveniment au participat personalităţi marcante din jurisprudenţa autohtonă,  printre care dl Oleg Efrim Ministrul justitiei, Dumitru Pulbere Presedintele Curtii Constitutionale, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi studenţi de la facultăţile de drept din cadrul USM, ULIM, Academia de poliţie ,,Ştefan cel Mare”, Universitatea ,,A. Russo din Bălţi”, Universitatea de Studii Europene, Universitatea Slavona etc. (mai mult…)

Agenda 12 mai 2011, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

dedicată la aniversarea a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova

12 Mai 2011

Secţiunea „Drept Public”

9.30 – 9.40 Deschiderea Conferinţei, cuvînt de salut – Gheorghe Avornic, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

9.40 – 9.50 Cuvînt de salut – Dumitru Pulbere, Preşedintele Curţii Constituţionale a RM;

9.50 – 10.00 Cuvînt de salut – Tudor Popovici, doctor, conferenţiar, Judecător Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul Penal;

10.00 – 10.10 Cuvînt de salut – Tudor Arnaut, Prorectorul USM pentru probleme studenţeşti;

10.10 – 10.20 Cuvint de salut – Emilian Brenici, Director  al Departamentului Drept International, MAEIE;

10.20 – 10.30 Cuvînt de salut – Palamarciuc Vladimir, Preşedintele Biroului Permanent Studenţesc a Uniunii Juriştilor din Moldova; (mai mult…)

Conferința Internațională, dedicată reformei legislației civile în România

 

 

 

 

 

Reprezentanții Tineretului Uniunii Juriștilor din Moldova, studenți la Facultatea de Drept a USM au participat la Conferința Internațională, dedicată reformei legislației civile în România, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

Revenind, Palamarciuc Vladimir si Știrbu Gheorghe au relatat despre experiența călătoriei în România, precum și despre tendințele reformei legislative în domeniul civil.

În anul 2009 prin Legea 287/2009 a fost adoptat Noul Cod Civil al României (publicat în Monitorul Oficial nr.511 din 24 iulie 2009). Conform art.2664 al acestui act normativ Codul civil intra în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. Alin.2 al aceluiași articol prevede ca în termen de 12 luni de la data publicării prezentului Cod civil, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului civil. (mai mult…)