Acasă »

Agenda 12 mai 2011, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

dedicată la aniversarea a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova

12 Mai 2011

Secţiunea „Drept Public”

9.30 – 9.40 Deschiderea Conferinţei, cuvînt de salut – Gheorghe Avornic, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

9.40 – 9.50 Cuvînt de salut – Dumitru Pulbere, Preşedintele Curţii Constituţionale a RM;

9.50 – 10.00 Cuvînt de salut – Tudor Popovici, doctor, conferenţiar, Judecător Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul Penal;

10.00 – 10.10 Cuvînt de salut – Tudor Arnaut, Prorectorul USM pentru probleme studenţeşti;

10.10 – 10.20 Cuvint de salut – Emilian Brenici, Director  al Departamentului Drept International, MAEIE;

10.20 – 10.30 Cuvînt de salut – Palamarciuc Vladimir, Preşedintele Biroului Permanent Studenţesc a Uniunii Juriştilor din Moldova;

Nr. Numele Prenumele Tematica Raportului Institutia
1. Batin Irina Contradicţia dintre dreptul la viaţă şi avort USM
2. Glodeanu Adela “Momentul de început al vieţii, subiect cotroversat în jurisprudenţă” ULIM
3. Grejdieru Vasile Statul de drept. RM ca stat de drept USM
4. Brumă Serghei Rolul juristului în statul de drept 

 

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
5. Jitariuc Diana Activitatea juristului în cadrul administraţiei publice Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
6. Ludmila Zarisneac Conceptul de formaţiune politică US”A.Russo” Bălţi
7. Boian Cristina Rolul parlamentelor naţionale în UE USM
8. Sacara Mariana Populatia-element psihologic al statului. Minoritatea nationala şi identitatea etnică:probleme si soluţii. USM
9. Bîzgu Andrei Problematica minorităţilor naţionale în RM USM
10. Bambuleac Ion “Istituţia ombudsmanului în RM” USM
11. Pauză de cafea 11.45 – 12.10
12. Grosu Marta Traficul de fiinte Umane USM
13. Zagnat Cristian Traficul de Fiinţe Umane în RM USEM
14. Apostol Pavel Sinteze de practică judiciară privind 

traficul de fiinţe umane: analiză şi caracterizare

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
15. Hadji Ivan Delimitarea răpirii unei persoane de alte infracţiuni asemănătoare 

 

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
16. Revencu Doina 

 

Aspecte praxiologice cu privire la încetarea premeditată a sarcinii ca dimensiune componentă a dreptului la viaţă USM
17. Postica Doina Delicventa Juvenila USM
18. Osipov Vladimir Noţiunea de tortură, tratament inuman sau degradant, pedeapsă inumană sau degradantă prin prisma jurisprudenţei CEDO Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
19. Racoviţă Dumitru 

 

Fenomenul torturii trecut şi prezent 

 

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
20. Porubin Roman 

 

Problemele respectării drepturilor 

omului în instituţiile penitinciare

 

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
21. Pauză de cafea 

14.10 – 14.30
22. Vacarciuc Adela Protecţia şi imunităţile martorului în cadrul procesului penal USM
23. Maslov Stanislav Reţinerea-masura de constrîngere în procesul penal ULIM
24. Ceban Oleg 

 

Analiza juridico-penală a infracţiunii de violenţă în familie Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
25. Maxim Ciugureanu Violenţa în familie – controverse şi soluţii USM
26. Haret Ion Problema calificării infracţiunii de eutanasie 

 

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
27. Macarevici Ecaterina Aspecte contraversate privind temeiurile apariţiei afectului prevazut la art.146 ULIM
28. Taşlîc Nestor-Artur 

 

Acţiunile organului de urmărire 

penală în caz de vătămare a integrităţii corporale

Acad. MAI “Ştefan cel Mare”
29. Macovei Vera Confiscarea specială USM
30. Gribincea Vadim Violul ULIM

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *