Acasă »

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Interuniversitară cu genericul „Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

Lucrările Conferinţei Ştiinţifice

„Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”

 

 

 

 

 

Şirul activităţilor consacrate aniversării a     65-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (USM) continuă. Iar Facultatea de drept din cadrul prestigioasei instituţii se face remarcabilă prin organizarea ireproşabilă a unui gen de activităţi care se încadrează perfect în standardele unei instituţii de învăţămînt superior de elită. În această ordine de idei, la 12-13 mai curent, Facultatea de drept (USM) în parteneriat cu Departamentul tineret al Uniunii Juriştilor din Moldova au desfăşurat conferinţa ştiinţifică cu genericul ,,Perspectivele dezvoltării tînărului jurist”.

La eveniment au participat personalităţi marcante din jurisprudenţa autohtonă,  printre care dl Oleg Efrim Ministrul justitiei, Dumitru Pulbere Presedintele Curtii Constitutionale, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi studenţi de la facultăţile de drept din cadrul USM, ULIM, Academia de poliţie ,,Ştefan cel Mare”, Universitatea ,,A. Russo din Bălţi”, Universitatea de Studii Europene, Universitatea Slavona etc.

Conferinţa şi-a început lucrările cu discursuri ale personalităţilor din justiţia naţională, prin care au apreciat generaţia tînără, energică, de viitori jurişti, pentru nivelul înalt de organizare al evenimentului, încurajîndu-i să nu renunţe niciodată la astfel de fapte frumoase şi demne de urmat, deoarece numai în aşa mod vom se pot atinge dezideratele propuse privind dezvoltarea şi prosperarea societăţii din care facem parte.

Alocuţiuni cu totul şi cu totul speciale au susţinut Gheorghe Avornic, decanul Facultăţii de drept a USM, Oleg Efrim, Ministrul justitiei al Republicii Moldova, Mihail Revenco, prorectorul USM pentru activitatea ştiinţifică, Dumitru Pulbere, preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Tudor Popovici, doctor, conferenţiar, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Dumitru Visternicean, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Emilian Brenici, director  al Departamentului drept internaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Toate aceste personalităţi le-au vorbit celor care aspiră la nobila profesiune de jurist, despre importanţa studiilor şi practicii juridice pentru a reuşi în cariera juridică, remarcînd faptul că nu este destul doar a deţine diploma de jurist ci pentru a fi un jurist profesionist este necesar de a studia profund şi continuu legile pentru a putea pătrunde în esenţa lor şi a le aplica corect în practică.

Totodată, a fost remarcat faptul că această conferinţă constituie o întîlnire binevenită dintre generaţiile de actuali şi viitori jurişti care oferă oportunitatea  de a discuta subiecte concrete prin prisma trecutului, prezentului şi viitorului.

Un moment aparte al conferinţei l-a constituit prezenţa lui Oleg Efrim, noul ministru al Justiţiei, care a fost felicitat de către toţi cei prezenţi la întrunire cu ocazia numirii sale în înalta dar şi responsabila funcţie.

Privind lucrurile prin prisma obiectivităţii toate rapoartele prezentate au impresionat auditoriul prin tratarea minuţioasă şi bine argumentată a temei puse în discuţie şi nu în ultimul rînd prin diversitatea lor tematică. Astfel, deşi conferinţa a fost organizată pe secţiuni: Drept privat şi Drept public, subiectele abordate de către participanţi  au cuprins aproape toate ramurile dreptului ca ştiinţă, aspecte comparative dintre teorie şi practică etc.

,,Rolul juristului în statul de drept”, ,,Uzucapiunea imobiliară”, ,,Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale”, ,,Eroarea – viciu de consimţămînt”, ,,Contractul de joc şi pariuri”, ,,Contradicţia dintre dreptul la viaţă şi avort”, ,,Statul de drept. Republica Moldova ca stat de drept”, ,,Rolul parlamentelor naţionale în UE” – acestea sînt doar cîteva dintre cele mai interesante tematici abordate în cadrul conferinţei  care au generat discuţii aprinse, cărora raportorii au reuşit să le facă faţă, dînd dovadă de o bună pregătire.

Spre finalul conferinţei, participanţilor le-au fost înmînate certificate de participare.

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *