Acasă » 2011 » septembrie

Arhiva Lunii: septembrie 2011

Prezentarea raportului cu tema: Capacitatea de folosință

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA                                                                                                                        

Vineri, 23 Septembrie, ora 17.30, în bir.312

a avut loc:

Prezentarea raportului cu tema: Capacitatea de folosință

Raportor : Ana-Maria Nistor, student anul II, USM

În cadrul orei am discutat despre caracterele capacității civile, cît și am analizat cum legislația tratează acest subiect. De menționat că în prezent ședințele Consiliului Științific Studențesc a UJM au devenit și mai interesante datorită participării active a d-nului Volcinschi Victor  și a d-nului Tarpalan Artur.

Un scurt rezumat al celor discutate în cadrul ședinței urmează a fi prezentate:

CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ  reprezintă o latură a capacitații juridice civile. Conform art.18 alin.(1) CC  al RM :”Capacitate de a avea drepturi si obligații civile (capacitate de folosință) se recunoaște în egală măsură tuturor persoanelor fizice “. Importanța capacității de folosință este urmatoarea: numai prin capacitatea de folosință persoana poate dobîndi drepturi și își poate asuma obligații concrete.

CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ apare odată cu nașterea și încetează odată cu moartea (art 18 alin. (2) CC al RM). Ea este definită prin intermediul următoarelor caractere specifice:

-Legalitatea

-Generalitatea

-Egalitate și Universalitatea

-Inalienabilitatea

-Intangibilitatea
(mai mult…)

Aviz

Marți, 27 septembrie 2011, orele 17, în auditoriul 103 a Facultății de Drept, va avea loc ședința Consiliului de Administrare a UJM. Toți doritorii tineretului UJM sunt invitați.

Cu respect și considerațiune

Vlad Palamarciuc

Aviz

Spre atenția Tineretului UJM !!!

Luni, 19 septembrie, la orele 17, va avea loc o întîlnire cu Președintele UJM, Dl. Gheorghe Avornic.

Adunarea se va desfașura în auditoriul 103 a Facultății de Drept, blocul 7.

Cu respect și considerațiune

Vlad Palamarciuc

Tineretul Uniunii Juriștilor în vizită la Curtea Constituțională a RM

La 12 septembrie 2011, preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, i-a avut ca oaspeţi pe membrii Biroului permanent studenţesc al Uniunii Juriştilor din Moldova, în frunte cu preşedintele acestuia, Vladimir Palamarciuc, student anul IV la Universitatea de Stat din Moldova.
Timp de două ore, cît s-au aflat la Curte, tinerii, reprezintînd studenţi şi doctoranzi la drept de la diverse instituţii de învăţămînt superior cu facultăţi de profil, au luat cunoştinţă de istoricul şi prezentul justiţiei constituţionale naţionale, au pus în discuţie probleme actuale ce au tangenţe cu activitatea acesteia. Întrebările adresate gazdei s-au referit la eventualele presiuni din partea politicului pentru influenţarea procesului jurisdicţional, poziţia Curţii faţă de mecanismul angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, instituirea accesului direct al persoanei la justiţia constituţională, limitele implicării Curţii Constituţionale pentru depăşirea crizei politice alimentate de nealegerea Preşedintelui Republicii Moldova ş.a.
(mai mult…)

Aviz

Spre atenția Tineretului UJM!

Luni, data de 12 septembrie 2011, la orele 9:50, ne întilnim în fața Curții Constituționale pentru a aduce un cuvînt de mulțumire d-nului D.Pulbere, pentru participarea la Conferinţa Ştiinţifică „Perspectivele Dezvoltării Tînărului Jurist”.

Adunare

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova, luni, 5 septembrie în incinta Facultății de Drept a USM (Bloc 7) va avea loc o adunare la orele 18.30.

Cu respect si considerațiune

Vladimir Palamarciuc

Președintele Biroului Permanent Studențesc a UJM

069049566