Acasă »

Tineretul Uniunii Juriștilor în vizită la Curtea Constituțională a RM

La 12 septembrie 2011, preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, i-a avut ca oaspeţi pe membrii Biroului permanent studenţesc al Uniunii Juriştilor din Moldova, în frunte cu preşedintele acestuia, Vladimir Palamarciuc, student anul IV la Universitatea de Stat din Moldova.
Timp de două ore, cît s-au aflat la Curte, tinerii, reprezintînd studenţi şi doctoranzi la drept de la diverse instituţii de învăţămînt superior cu facultăţi de profil, au luat cunoştinţă de istoricul şi prezentul justiţiei constituţionale naţionale, au pus în discuţie probleme actuale ce au tangenţe cu activitatea acesteia. Întrebările adresate gazdei s-au referit la eventualele presiuni din partea politicului pentru influenţarea procesului jurisdicţional, poziţia Curţii faţă de mecanismul angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, instituirea accesului direct al persoanei la justiţia constituţională, limitele implicării Curţii Constituţionale pentru depăşirea crizei politice alimentate de nealegerea Preşedintelui Republicii Moldova ş.a.

După vizitarea sălii destinate şedinţelor plenare publice, a secţiei de sistematizare a legislaţiei şi a sălii pentru deliberări, conducătorul delegaţiei viitorilor jurişti i-a înmănat preşedintelui Curţii Constituţionale ediţia specială a Revistei Naţionale de Drept cu materialele Conferinţei ştiinţifice interuniversitare „Perspectivele dezvoltării tînărului jurist”, dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, care conţine şi un amplu mesaj al dlui Dumitru Pulbere, invitîndu-l pe acesta să participe la o discuţie ştiinţifică în cadrul Departamentului Tineret al Uniunii Juriştilor din Moldova.
La rîndul său, dl Dumitru Pulbere a remis Biroului permanent studenţesc al Uniunii Juriştilor medalionul comemorativ consacrat aniversării a 15-a a autorităţii jurisdicţiei constituţionale, semnînd pentru fiecare membru al delegaţiei autografe pe culegerea de acte ale Curţii Constituţionale adoptate în anul 2010.

 

 Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova aduce sincere mulțumiri Președintelui dl.Dumitru Pulbere și întregii echipe a Curții Constituționale a RM.
Am rămas placut impresionați de atmosfera călduroasă în cadrul instituției și ne-am convins de eficiența și necesitatea Curții Constituționale pentru edificarea unui stat democratic și de drept în Republica Moldova.

http://www.constcourt.md/md/newslst/3510/1/4021/


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *