Acasă » 2011 » octombrie

Arhiva Lunii: octombrie 2011

Conferinţa Ştiinţifică Studențească Interuniversitară dedicată sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”

 

 

La data de 19 octombrie 2011, începînd cu orele 9.30, în bir.103, bloc.7 USM, Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM a organizat Conferința Științifică Studențească dedicată sărbătorii profesionale  “Ziua Juristului”.

În cadrul Conferinței au fost prezentate rapoarte de colegii noștri de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, de la Universitatea de Studii Europene din Moldova, de la Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cît și de studenții și masteranzii de la Universitatea de Stat din Moldova.

În cele ce urmează vom evidenția succint temele raportorilor, membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova. (mai mult…)

Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”

 

Vineri la data de 14 Octombrie 2011, începînd cu ora 9.30 s-a desfășurat  Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”, organizată de către Uniunea Juriștilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

La acest eveniment important pentru întreaga societate civilă au participat și Membrii Departamentului de Tineret din cadrul Uniunii Juriștilor din Moldova. La manifestare au fost prezente personalități notorii  care au încurajat această inițiativă de a reforma sectorul justiției și deasemenea s-au arătat dispuși de a colabora și de a finaliza cu succes proiectul inițiat. În cadrul Conferinței au fost expuse obiectivele strategiei de reformare a sectorului justiției ce urmează să fie atinse în următorii ani. Prin prisma rapoartelor prezentate s-au pus în discuție lacunele ce urmează să fie înlaturate și au fost evaluate posibilitățile reale de a implimenta cît mai curînd reforma. Din partea Tineretului de la UJM, a participat cu raportul ,,Instituția avocatului stagiar în sectorul justiției din RM’’ masterandul la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Președintele Biroului Permanent Studențesc a UJM, Vladimir Palamarciuc.

Deasemenea cu ocazia acestui prilej deosebit am înmînat dl-lui Dumitru Visterniceanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ediția specială a revistei Naționale de Drept cu materialele Conferinței Științifice Universitare ,,Perspectivele dezvoltării tînărului jurist dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova. Pe această cale îi mulțumim pentru suportul acordat, pentru încurajare și predispunerea activă de colaborare.

Felicitare

Sărbătoarea profesională “Ziua Juristului” este o zi remarcabilă care evidențiază importanța profesiei juridice și valorile promovate de aceasta. Cu prelejul acestei sărbători frumoase Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova aduce sincere felicitări tuturor celor care au îmbrățișat această profesie nobilă, precum și tinerilor aflați la început de cale în realizarea profesională. Suntem convinși de forța și efortul depus de către juriști în promovarea valorilor juridice și avem toată încrederea în continuarea fortificării culturii juridice în societate. Vă dorim mult succes, realizări frumoase şi atingerea celor mai frumoase scopuri în activitatea profesională: Dreptate, Adevăr, Supremaţie. (mai mult…)

Aviz

Vineri la data de 14 Octombrie 2011, începînd cu ora 9.30 va avea loc Conferința Internațională „Societatea civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016”, organizată de către Uniunea Juriștilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
Conferința se va desfășura la Hotel & Convention Center LEOGRAND.
Toți tinerii Uniunii Juriștilor din Moldova sunt invitați să participe la acest eveniment.
Cu respect și considerațiune,
Vladimir Palamarciuc
Președintele Biroului Permanent Studențesc
a Uniunii Juriștilor din Moldova

La mulți ani !!!

Aducem sincere felicitări  cu ocazia aniversării, colegului nostru, Ion Bambuleac. Iți dorim multă sănătate, succese  în toate activitățile pe care le desfășori și cît mai multe realizări frumoase pe viitor. Ești o persoană de încredere, energică, prin implicarea ta activă demonstrezi că ești un adevărat exemplu, demn de urmat. La mulți ani, din partea membrilor UJM !!!!!

Tineretul UJM în vizită la dl Mihai Revenco

      Miercuri, 28 septembrie 2011, membrii UJM au înmînat prorectorului dl Mihai Revenco, pentru activitatea ştiinţifică desfășurată, ediția specială a revistei Naționale de Drept cu materialele conferinței stiințifice interuniversitare ,,Perspectivele dezvoltării tînarului jurist’’, dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova. La rîndul său, dl Mihai Revenco a adus un mesaj de felicitare la adresa Tineretului UJM pentru succesele realizate, urîndu-le în continuare atingerea celor mai frumoase rezultate în activitatea ştiinţifică. Deasemenea a promis și pe viitor menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare.

Ținem să-i mulțumim pentru ajutorul acordat cu ocazia organizării conferinței sus-menționate și apreciem foarte mult că d-lui susține și promovează inițiativele studenților.

 

Aviz

Aviz

La data de 19 octombrie 2011, la ora 9.30, bir.103, bloc.7 USM,

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM organizează

Conferința Științifică Studențească

dedicată sărbătorii profesionale

“Ziua Juristului”

 

Doritorii de a participa la Conferință sunt invitați să înregistreze tematicile rapoartelor pînă la data de 16 octombrie 2011 în bir. 208, bl.7 USM sau prin transmiterea unui mesaj electronic/telefonic către persoana de contact indicată mai jos.

Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele persoanei, datele de contact, instituția de învățămînt, tematica raportului.

Tematica raportului este la libera alegere a participantului cu condiția abordării domeniului juridic.

 

Durata prezentării raportului: 7-10 min.

Fiecărui participant va fi înmînat certificat de participare la Conferință.

 

Cu respect și considerațiune

Președintele Biroului Permanent Studențesc al UJM

Vladimir Palamarciuc – 069049566,

palamarciuc.vladimir@gmail.com;

ujm.tineret@gmail.com;  www.ujm.md