Acasă »

Conferinţa Ştiinţifică Studențească Interuniversitară dedicată sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”

 

 

La data de 19 octombrie 2011, începînd cu orele 9.30, în bir.103, bloc.7 USM, Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM a organizat Conferința Științifică Studențească dedicată sărbătorii profesionale  “Ziua Juristului”.

În cadrul Conferinței au fost prezentate rapoarte de colegii noștri de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, de la Universitatea de Studii Europene din Moldova, de la Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cît și de studenții și masteranzii de la Universitatea de Stat din Moldova.

În cele ce urmează vom evidenția succint temele raportorilor, membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova.

 

Vieru Vadim, masterand USM : Violența în familie – aspect legale și practice

Vasile Grejdieru, student USM : Legitima apărare – cauza care înlătură caracterul penal al faptei

Melnic Dumitru, student USM : Procedura disciplinară de sancționare a judecătorului în RM

Andriuța Eleonora, masterandă USM : Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități

Cebotari Mihail, student USM : Recursul în interesul legii ca o cale extraordinară de atac

Ciugureanu Maxim, masterand USM : Asigurarea dreptului la apărarea persoanei reținute

Bambuleac Ion, student USM : Politica crudă a statului în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

Albu Victoria, studentă USM : Infracţiunea – element fundamental al dreptului penal

Maslov Stanislav, student ULIM : Sancţiunea contravenţională – noţiunea, principii de aplicare, trăsături

Oglinda Cristina, studentă USM : Leasingul de personal

Palamarciuc Vladimir, masterand USM : Drepturile comune în reglementarea legislației civile din RM

Știrbu Gheorghe, masterand USM : Art.1 prot. nr.1 al CEDO – Dreptul de proprietate şi bunurile

Ana Iancu, studentă USM : Принцип диспозитивности в судах первой инстанции.

Grejdieru Aurelia, studentă USM : Viciile bunului în contractul de vînzare-cumpărare.

Revencu Doina, studentă USM : Consecințele șomajului și măsuri de combatere

Rudenco Mihai, student ULIM : Instituţia medierii  modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă în R.M.

Dupa prezentare rapoartelor conferința s-a finalizat cu înmînarea certificatelor de participare și ședință festivă dedicată sărbătorii profesionale “Ziua Juristului’’ desfășurată la Palatul Republicii.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *