Acasă » 2011 » noiembrie

Arhiva Lunii: noiembrie 2011

Conferința Științifică Interuniversitară, ULIM

  La data de 11 noiembrie, 2011, Cercul Științific Juridic ,, Sofiștii ” , de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, au organizat Conferința Științifică Interuniversitară.

Deasemenea dorim să menționăm că aceasta este un prim debut al activităților care vor fi realizate de acel nucleu de studenți de la ULIM, ce au fondat cercul mai sus numit. Le urăm mult succes și atingerea tuturor scopurilor propuse, cît și realizări frumoase. Noi ținem să le mulțumim pentru eveniment și suntem deschiși pentru colaborare și dezvoltarea relațiilor interuniversitare.

În cele ce urmează vom prezenta lista studenților ce fac parte din Tineretul UJM, ce au participat la această conferință. (mai mult…)

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 4 noiembrie, ora 17.30, în bir.103 a avut loc:

Prezentarea raportului cu tema: Uzucapiunea 

Raportori : Albu Victoria și Oglinda Cristina, studente anul II, USM

Cele mai importante aspecte discutate:

Uzucapiunea e considerată cel mai spectaculos efect al posesiunii. Astfel, în Codul Civil din 2002 s-a reglementat pentru prima oară uzucapiunea ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate.

Deoarece în Codul din 1964 această instituţie nu era reglementată, această temă a trezit discuţii aprinse şi anume s-a pus problema dacă nu vine uzucapiunea în contradicţie cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate şi cu articolul 1 din Primul Protocol Adiţional al Convenţiei (CEDO). Doctrinarii autohtoni consideră că această instituţie nu vine în contradicţie nici cu caracterul perpetuu şi nici cu Convenţia, pentru că mai multe state ce au ratificat Comvenţia au reglementat în legislaţia naţională această instituţie. Mai mult, sistemul englez de drept, de asemenea, conţine o astfel de instituţie. (mai mult…)

La mulți ani!!

Aducem sincere felicitări, colegului nostru, Grejdieru Vasile, cu ocazia aniversării. Prin intermediul acestui mesaj îți dorim să fii și în continuare la fel de activ, încrezut și bine dispus. Deasemenea îți urăm mult succes în toate, perseverență, sănătate, mulți prieteni și numai realizări frumoase pe viitor. La mulți ani, din partea Tineretului UJM!!!!