Acasă » 2011 » decembrie

Arhiva Lunii: decembrie 2011

La mulți ani !!!

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova vine să aducă sincere felicitări și urări de bine

pentru toți cei care îmbrațișează profesia de jurist. Vă dorim ca anul ce vine să fie încununat de multe realizări frumoase, să aveți parte de multă căldură și liniște sufletească alături de familie și cei dragi.

Mult stimaților profesori, le dorim multă răbdare și verticalitate în educarea și promovarea culturii juridice în rîndurile tinerii generații.

Tinerilor juriști și studenților le urăm succese în primii pași de carieră profesională și perseverență în aprofundarea cunoștințelor juridice.

Cu această frumoasă ocazie ținem să le urăm tuturor un An Nou deosebit, plin de momente plăcute, multă sănătate, bucurii și mult spor

în toate activitățile pe care le realizați.

La Mulți Ani !!!

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova

Prezentarea raportului cu tema: Modalitățile de stingere a obligațiilor

 

    ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

   UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 2 decembrie, ora 17:30, în biroul 103, a avut loc prezentarea raportului cu tema: Modalitățile de stingere a obligațiilor

Raportor: Grejdieru Aurelia, studentă anul III, USM

Tema abordată este foarte complexă și necesită foarte mult timp pentru a fi elucidată în totalitate, din aceste considerente în cadrul ședinței din data de 2 decembrie, împreună cu colegii am analizat cîteva aspecte fundamentale despre modalitățile de stingere a obligațiilor. În ceea ce urmează vom prezenta un scurt rezumat a informației discutate.

Prin stingerea obligațiilor înțelegem încetarea raporturilor juridice dintre subiectele acestora care pierd drepturile și obligațiile subiective ce rezultă din conținutul raportului obligațional. (mai mult…)

STRATEGIA DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIŢIEI 2011-2016

Sectorul justiției din Republica Moldova urmează pe parcursul următorilor ani, să suporte schimbări semnificative. Acestea vor fi posibile de realizat prin intermediul unei Strategii de Reformare, propusă spre implimentare pînă în 2016. Reforma dată a fost precedată de adoptarea unor documente strategice în acest domeniu ca : Strategia de consolidare a sistemului judecătoresc, Strategia de dezvoltare a sistemului de executare, Concepţia pentru reforma sistemului penitenciar, Concepţia de finanţare a sistemului judecătoresc, etc. Însă tocmai reforma inițiată în prezent de Ministerul Justiției conține acel plan amplu de modificări, care va asigura în viitor ca sectorul justiției să fie transparent, eficient și va permite crearea unui mediu ce va condiționa creșterea economică și realizarea aspirațiilor Republicii Moldova, ce ține de integrarea în Uniunea Europeană.

În data de 7 decembrie 2011, Tineretul UJM a avut o întîlnire cu dl Oleg Efrim, Ministrul Justiției. În cadrul acesteia a fost înmînată ediția specială a Revistei Naționale de Drept cu materialele Conferinței Științifice Interuniversitare ,, Perspectivele dezvoltării tînărului jurist “ dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova.                                                                    

Însă scopul primordial al acestei întîlniri a fost totuși realizarea unei discuții pe marginea acestei reforme. Prezentarea ei a fost făcută de către echipa Ministerului Justiției.

Ulterior în cadrul unei dezbateri studenții au avut posibilitatea de a adresa întrebări celor care nemijlocit au participat la elaborarea acestei strategii, astfel fiind evidențiate cele mai importante momente din conținutul reformei. (mai mult…)