Acasă »

STRATEGIA DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIŢIEI 2011-2016

Sectorul justiției din Republica Moldova urmează pe parcursul următorilor ani, să suporte schimbări semnificative. Acestea vor fi posibile de realizat prin intermediul unei Strategii de Reformare, propusă spre implimentare pînă în 2016. Reforma dată a fost precedată de adoptarea unor documente strategice în acest domeniu ca : Strategia de consolidare a sistemului judecătoresc, Strategia de dezvoltare a sistemului de executare, Concepţia pentru reforma sistemului penitenciar, Concepţia de finanţare a sistemului judecătoresc, etc. Însă tocmai reforma inițiată în prezent de Ministerul Justiției conține acel plan amplu de modificări, care va asigura în viitor ca sectorul justiției să fie transparent, eficient și va permite crearea unui mediu ce va condiționa creșterea economică și realizarea aspirațiilor Republicii Moldova, ce ține de integrarea în Uniunea Europeană.

În data de 7 decembrie 2011, Tineretul UJM a avut o întîlnire cu dl Oleg Efrim, Ministrul Justiției. În cadrul acesteia a fost înmînată ediția specială a Revistei Naționale de Drept cu materialele Conferinței Științifice Interuniversitare ,, Perspectivele dezvoltării tînărului jurist “ dedicată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova.                                                                    

Însă scopul primordial al acestei întîlniri a fost totuși realizarea unei discuții pe marginea acestei reforme. Prezentarea ei a fost făcută de către echipa Ministerului Justiției.

Ulterior în cadrul unei dezbateri studenții au avut posibilitatea de a adresa întrebări celor care nemijlocit au participat la elaborarea acestei strategii, astfel fiind evidențiate cele mai importante momente din conținutul reformei.
Membrii tineretului UJM au fost în special interesați cum vor fi soluționate problemele ce țin de volumul mare a cazurilor ce sunt examinate de judecători, cum va influența apariția unor noi actori sectorul justiției, accesului la jurisdicția constituțională, reforma în domeniul procuraturii etc.

De asemenea am avut mare ocazie ca d-na Ausra Raulickyte să ne împărtășescă din experiența similară prin care a trecut Lituania, care s-a confruntat în mare cu parte cu aceleași probleme.

Concluzionăm importanța procesului care s-a declanșat odată cu inițierea acestei reformei scopul ei fiind edificarea unui sistem de justiţie accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.

De asemenea se dorește atingerea unei capacități de autoadministrare şi independenţă a sistemului judecătoresc, un sistem judecătoresc care examinează cauzele transparent, prompt şi calitativ, o politică de evaluare a calităţii performanţei instanţelor judecătoreşti fundamentată pe indicatori  de performanţă clar definiţi, transparenţi şi măsurabili pentru judecători şi instanţele judecătoreşti, şi care să includă un sistem de evaluare a performanţei instanţelor judecătoreşti, o procedură penală de investigare eficientă, eficace şi conformă standardelor internaţionale, coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, precum şi asigurarea dialogului intersectorial, etc.

Realizarea acestui plan strategic va contribui în primul rînd la ridicarea nivelului de încrederea a cetățenilor noștri în justiție și promovarea valorilor și standartelor UE.

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova vine să aducă sincere mulțumiri Ministrului Justiției, dl Oleg Efrim și întregii echipe a Ministerului
pentru susținerea tinerilor în dezvoltarea cunostințelor și culturii juridice.”

 

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *