Acasă » 2012 » martie

Arhiva Lunii: martie 2012

Aviz

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova
organizează întîlnirea cu dl Pavlovschi Stanislav, ex-judecător la Curtea Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.
Genericul întîlnirii este – Jurisprudența CtEDO în aplicarea articolului 6 CEDO „Dreptul la un Proces Echitabil”

Sunt invitați toți doritorii.

Întîlnirea va avea loc vineri, 30 martie 2012, ora.17.30,
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, bir.103.

Pentru orice informație vă puteți adresa:

Vladimir Palamarciuc
Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM
palamarciuc.vladimir@gmail.com; 069049566

Prezentarea raportului cu tema: Persoana juridică – subiect al infracțiunii

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 16 martie 2012, ora 17.30, în bir.103 în cadrul Consiliului Ştiinţific Studenţesc a UJM a fost prezentat raportul: Persoana juridică – subiect al infracțiunii

Raportor: Grejdieru Vasile, student USM, Facultatea de Drept , anul II

Persoana juridică este cea de-a doua unitate socială care, pe lîngă persoana fizică, poate evolua în calitate de subiect al infracțiunii. Însa activitatea infracțională a persoanei juridice este diferită de acțiunile substitutive ale persoanei fizice. În conformitate cu articolul 21, alin. (3) din Codul Penal al Republicii Moldova, în calitate de subiect al infracțiunii pe lîngă persoana fizică, avem și persoana juridică.

      Legiuitorul circumscrie două categorii de infracţiuni pentru care poate fi antrenată răspunderea penală a unei persoane juridice:

– infracţiuni comise de însăşi persoana juridică în cadrul activităţilor vizând realizarea obiectului ori apărarea intereselor sale;

– infracţiuni comise în contul persoanei juridice.

Potrivit art.63 CP RM din 2002, persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător li se pot aplica următoarele pedepse:

a) amenda;

b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;

c) lichidarea. (mai mult…)

Felicitări cu 8 Martie!

Stimate domnișoare,

Cu ocazia sărbătorii de 8 Martie, vrem să Vă aducem sincere felicitări și urări de bine.
Să rămîneți în continuare atît de inteligente,  frumoase și pline de viață. Fie ca împlinirile frumoase și spiritul acestei zile să Vă însoțească pretutindeni.
Vă dorim întodeauna să fiți înconjurate de persoane dragi, fericirea și dragostea să vă încălzească sufletul.
Cu deosebit respect,
Băieții Uniunii Juriștilor din Moldova

Prezentarea raportului cu tema: Aspecte Generale privind Protecția Proprietății prin prisma Protocolului Adițional Nr.1, art.1 CEDO

 

 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ 

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 2 februarie, ora 17.30, în bir.103 a avut loc prezentarea raportului cu tema: Aspecte Generale privind Protecția Proprietății prin prisma Protocolului Adițional Nr.1, art.1 CEDO

Raportor: Vladimir Palamarciuc, Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM

Protecția proprietății nu a fost obiectul de reglementare de origine a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului. Protocolul nr.1 a fost adoptat la 20 martie 1952 la Paris. Art.1 al acestui Protocol adițional prevede:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului Statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii. ”            

Conform jurisprudenţei Curţii, „articolul 1 al Protocolului nr. 1 cuprinde trei reguli distincte: prima regulă, prevăzută în prima propoziţie a primului paragraf, este de natură generală şi enunţă principiul respectării bunurilor; a doua regulă, conţinută în a doua propoziţie a primului paragraf, se referă la lipsirea de proprietate  şi o supune unor  anumite condiţii; a treia regulă, prevăzută în al doilea paragraf, recunoaşte că Statele Contractante sunt în drept, inter alia, să reglementeze folosinţa bunurilor conform interesului general.

Totuşi, cele trei reguli nu sunt distincte, în sensul că nu au vreo legătură între ele. A doua şi a treia regulă se referă la situaţiile specifice de ingerinţă în dreptul la protecţia proprietăţii şi, prin urmare, ar trebui interpretate în lumina principiului general enunţat în prima regulă” (a se vedea,  printre altele, cauza Dacia SRL c. RM; James și alții v. United Kingdom; Broniowski v. Poland.). (mai mult…)

Prezentarea raportului cu tema: Protecția juridică a domeniilor de internet

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 24 februarie 2012, ora 17.30, în bir. 103, a fost prezentat raportul ,, Protecția juridică a domeniilor de internet ”

Raportor: Ceban Roman, masterand la USM, Facultatea de Drept, Specialitatea „Dreptul în Afaceri”

Astăzi tot mai multe companii vînd produse și prestează servicii utilizînd internetul drept mediu în care se întîlnește cererea cu oferta, iar domeniile de internet deseori fac parte din activele nemateriale ale diverselor organizații, astfel fiind necesară reglementarea noilor relații sociale care au apărut, precum și a raporturilor juridice pe care acestea le generează.

Prezentarea de mai jos are menirea de a face o introducere în materia protecției juridice a domeniilor de internet prin prezentarea cadrului legal și a procedurii de soluționare a litigiilor cu privire la numele de domenii.

Cele mai importante aspecte discutate au fost următoarele:

JURISDICȚIA ASUPRA DOMENIILOR DE INTERNET

Pentru a ușura înțelegerea jurisdicției asupra numelor de domenii internet, domeniile sunt clasificate în două grupe mari:

 

– domenii generice (gTLD)

– domenii naționale (ccTLD)

Domeniile generice sunt sub jurisdicția organizațiilor internaționale de gestionare care se conduc de regulile IANA și ICANN – autorități internaționale care stabilesc principalele reguri în sectorul internet.

Domeniile naționale cad sub jurisdicția statelor cărora le-a fost delegat numele de domeniu național. Republicii Moldova i-a fost delegat pe 24 martie 1994 domeniul național de nivel superior .md (mai mult…)