Acasă »

Prezentarea raportului cu tema: Protecția juridică a domeniilor de internet

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 24 februarie 2012, ora 17.30, în bir. 103, a fost prezentat raportul ,, Protecția juridică a domeniilor de internet ”

Raportor: Ceban Roman, masterand la USM, Facultatea de Drept, Specialitatea „Dreptul în Afaceri”

Astăzi tot mai multe companii vînd produse și prestează servicii utilizînd internetul drept mediu în care se întîlnește cererea cu oferta, iar domeniile de internet deseori fac parte din activele nemateriale ale diverselor organizații, astfel fiind necesară reglementarea noilor relații sociale care au apărut, precum și a raporturilor juridice pe care acestea le generează.

Prezentarea de mai jos are menirea de a face o introducere în materia protecției juridice a domeniilor de internet prin prezentarea cadrului legal și a procedurii de soluționare a litigiilor cu privire la numele de domenii.

Cele mai importante aspecte discutate au fost următoarele:

JURISDICȚIA ASUPRA DOMENIILOR DE INTERNET

Pentru a ușura înțelegerea jurisdicției asupra numelor de domenii internet, domeniile sunt clasificate în două grupe mari:

 

– domenii generice (gTLD)

– domenii naționale (ccTLD)

Domeniile generice sunt sub jurisdicția organizațiilor internaționale de gestionare care se conduc de regulile IANA și ICANN – autorități internaționale care stabilesc principalele reguri în sectorul internet.

Domeniile naționale cad sub jurisdicția statelor cărora le-a fost delegat numele de domeniu național. Republicii Moldova i-a fost delegat pe 24 martie 1994 domeniul național de nivel superior .md

REGLEMENTĂRILE REPUBLICII MOLDOVA ÎN ACEST DOMENIU

În Republica Moldova, autoritatea competentă de reglementarea numelor de domenii este ANRCETI, care la 1 martie 2001 a adoptat ”Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md”.

Acest regulament stabilește modul de înregistrare, prelungire, modificare a numelor de domenii naționale, atribuțiile autorităților competente, tarifele pentru serviciile prestate, precum și lista domeniilor de nivelul doi atribuite autorităților publice. Aceeași autoritate adoptă regulile de soluționare a litigiilor cu privire la domeniul național.

MODALITĂȚILE DE PROTECȚIE A DOMENIILOR DE INTERNET

Domeniile de internet, indiferent de tipul lor (generice sau naționale), pot fi protejate în următoarele moduri:

– nume de firmă

– marcă comercială

– specific

În primele două cazuri apelându-se la reglementările naționale respective – fie la Codul Civil, fie la Legea privind protecția mărcilor.

PRINCIPIILE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR CU PRIVIRE LA DOMENIILE DE INTERNET

De fiecare dată, când este imposibil de a soluționa pe cale amiabilă un litigiu cu privire la numele de domeniu, se apelează la instanța (instituția) competentă de a soliționa astfel de litigii în dependență de regulile fiecărui nume de domeniu generic sau național. Majoritatea autorităților de gestionare numelor de domenii (inclusiv și al domeniului național al RepubliciiMoldova) au adoptat Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii (UDRP) aprobată de ICANN. Conform acestui document toate aceste litigii vor fi soluționate într-o procedură similară cu cea arbitrală într-o instanță specializată. Asemenea instanțe sunt două: – Centrul de Arbitraj și Mediere al Organizației Internaționale a Proprietății Intelectuale (WIPO | AD) care soluționează circa 90% din astfel de litigii, și – Forumul Național de Arbitraj al SUA . În conformitate cu regulile UDRP, pentru ca reclamantul să obțină dreptul asupra unui nume de domeniu aflat în litigiu, trebuie să demonstreze că:

–          numele de domeniu este identic sau asemănător cu numele unei mărci comerciale sau denumirea unui serviciu prestat de către reclamant;

–     pârâtul nu are drepturi și interese legitime în legătură cu acest nume de domeniu;

–     numele de domeniu a fost înregistrat și folosit cu rea-credință.

 

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *