Acasă »

Prezentarea raportului cu tema: Persoana juridică – subiect al infracțiunii

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 16 martie 2012, ora 17.30, în bir.103 în cadrul Consiliului Ştiinţific Studenţesc a UJM a fost prezentat raportul: Persoana juridică – subiect al infracțiunii

Raportor: Grejdieru Vasile, student USM, Facultatea de Drept , anul II

Persoana juridică este cea de-a doua unitate socială care, pe lîngă persoana fizică, poate evolua în calitate de subiect al infracțiunii. Însa activitatea infracțională a persoanei juridice este diferită de acțiunile substitutive ale persoanei fizice. În conformitate cu articolul 21, alin. (3) din Codul Penal al Republicii Moldova, în calitate de subiect al infracțiunii pe lîngă persoana fizică, avem și persoana juridică.

      Legiuitorul circumscrie două categorii de infracţiuni pentru care poate fi antrenată răspunderea penală a unei persoane juridice:

– infracţiuni comise de însăşi persoana juridică în cadrul activităţilor vizând realizarea obiectului ori apărarea intereselor sale;

– infracţiuni comise în contul persoanei juridice.

Potrivit art.63 CP RM din 2002, persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător li se pot aplica următoarele pedepse:

a) amenda;

b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;

c) lichidarea.

Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală, iar privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate și lichidarea persoanei juridice poate fi aplicată atît în calitate de pedeapsă principală, cît și complementară.

Conform Recomandării Consiliului Europei nr. 18/1988 sunt stabilite următoarele sancțiuni care se pot aplica persoanei juridice:

 • avertisment și mustrare;
 • decizia declarativă de responsabilitate cu dispensa de sancțiune;
 • confiscarea bunurilor utilizate la comiterea infracțiunilor sau reprezentînd cîștiguri rezultate din activitatea ilicită;
 • decăderea din dreptul de a contracta cu statul sau de a beneficia de utilități publice;
 • interdicția de a face publicitatea pentru mărfuri sau servicii;
 • retragerea autorizațiilor;
 • destituirea membrilor conducerii;
 • plasarea provizorie a întreprinderii sub autoritatea unui administrator desemnat de justiție;
 • închiderea întreprinderii;
 • despăgubirea victimei;
 • repunerea în situația anterioară săvîrșirii faptei;
 • publicarea deciziei prin care s-a aplicat o măsură sau o sancțiune.

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *