Acasă » 2012 » aprilie

Arhiva Lunii: aprilie 2012

La mulți ani !!!

La mulți ani, Aurelia! Îți dorim tot binele din lume, multă sănătate, fericire, succese mari pe plan profesional și numai realizări frumoase. Suntem siguri că vei ajunge să-ți realizezi toate scopurile pentru că ești o domnișoară foarte hotărîtă și activă. Fie ca toate visele tale să devină realitate. La mulți ani!!!!!!

 

Cu multă stimă și respect,

Tineretul UJM

Un paște fericit, tuturor!!!!

        Aducem sincere felicitări tuturor și vă urăm să aveți parte de un Paște fericit alături de cei dragi. Să aveți parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie în inimă și multă sănătate. Fiind cea mai frumoasă sărbătoare de familie, reușește să ne facă mai buni, mai toleranți și mai deschiși, deci fie ca această zi sfîntă să vă aducă multă lumină, de care să vă bucurați toți împreună. Un paște fericit, tuturor!!

Cu multă stimă și respect,

Tineretul UJM

Prezentarea raportului: Stingerea obligației fiscale

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 6 aprilie 2012, în bir.103, a fost prezentat raportul: Stingerea obligației fiscale

Raportor: Malachi Boris, student USM, Facultatea de Drept, anul III

În cadrul întîlnirii s-au discutat următoarele aspecte:

Un element specific  al raportului juridic fiscal îl reprezintă obligația fiscală. Într-o accepțiune largă, această obligației cuprinde ansamblul îndatoririlor ce sunt puse pe seama contribuabilului sau a organelor abilitate prin intermediul legii fiscale ( de a duce evindența contabilă, de a calcula veniturile impozabile, de a prezenta declarația fiscală etc.).

În sens restrîns obligația fiscală este prezentată în Titlul V, Capitolul V al Codului Fiscal ar RM din 24.04.1997 și reprezintă în esență obligația contribuabilului  de plată, în modul și termenele stabilite de lege, a anumitor sume de bani.

Cît privește modalitățile de stingere a acestor obligații fiscale, legiuitorul a prevăzut în art. 170 CF următoarele : achitarea, anularea, prescripţiea, scăderea, compensarea  sau executarea silită.

Fiecare modalitate comportă specificul său, incepînd cu executarea benevolă prin achitare (care, pentru a fi valabilă, trebuie să fie efectuată de persoana îndreptățită, prin mijloace legale și prin intermediul organelor sau instituțiilor abilitate) și finisînd cu executarea silită (care este cea mai severă și dură modalitate prevazută de legiuitor pentru încasarea de la debitori a sumelor restante). (mai mult…)

La mulți ani !!!

Cu ocazia acestui frumos prilej, Veronica, îți dorim în primul rînd multă sănătate, fericire, perseverență în tot ce faci și numai realizări frumoase. Ești o persoană foarte energică, dinamică și te implici mereu foarte activ în toate activitățile pe care le desfășurăm, deci îți urăm în continuare cu aceeași intensitate să te manifești și să fii mereu la fel de zîmbitoare și bine dispusă. Iar această zi călduroasă de primăvara să-ți aducă tot ceea ce îți dorești. La multi ani!!!

Din partea Tineretului UJM

Întîlnirea cu dl Pavlovschi Stanislav

La data de 30 martie 2012 Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova a organizat întîlnirea cu dl Pavlovschi Stanislav, ex-judecător la Curtea Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului. Genericul întîlnirii a fost „Jurisprudența CtEDO în aplicarea articolului 6 CEDO „Dreptul la un Proces Echitabil”.

În cadrul întîlnirii dl Pavlovschi a evidențiat că în viziunea sa art.6 CEDO este cel mai important articol al Convenției. Domnia sa a explicat tinerilor juriști importanța practică a procesului echitabil, precum și esența conceptelor utilizate în conținutul art.6 al Convenției, cum ar fi judecarea în mod echitabil, termenul rezonabil, instanța independentă și imparțială, instanța instituită prin lege etc.

După incursiunea profundă cu privire la conceptele și practica Curții, invitatul a răspuns la întrebările tinerilor și a acordat sfaturi și recomandări cu privire la cercetarea și conceptualizarea practicii Curții.

Consiliul Științific de Tineret al UJM vine să mulțumească dlui Pavlovschi Stanislav pentru întîlnire, precum și pentru împărtășirea experienței sale de judecător la CtEDO cu tînăra generație de juriști.