Acasă » 2012 » mai

Arhiva Lunii: mai 2012

Conferinţa Ştiinţifică de Tineret – „Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

 

Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice de Tineret

„Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM şi Biroul Permanent Studențesc al UJM au organizat la data de 18-19 mai, anul curent, Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională ,,Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană’’ la care au participat studenți și masteranzi din cadrul facultății de Drept a USM, ULIM, Universitate Transilvania din Braşov, România.
În cadrul Conferinţei au fost prezentate rapoarte, a peste 60 de tineri, din diferite domenii ale dreptului, constituţional, administrativ, penal, civil, procesual penal şi procesual civil, internaţional etc. Tematica rapoartelor a fost foarte diferită şi totodată interesantă, ceea ce a permis îmbogăţirea cunoştinţelor juridice ale participanţilor şi dezvoltarea abilităţilor de argumentare în public a ideilor şi poziţiei sale. Prin activitățile desfășurate am urmărit mai multe obiective, atît promovarea studenților cît și a ideilor ingenioase, care le-au reflectat în rapoartele prezentate. Mulțumim celor care s-au implicat și au dat dovadă de o atitudine foarte serioasă, fiecare fundamentîndu-și informația prezentată pe o cercetare știițifică temeinică. Sperăm că șirul evenimentelor de acest gen va continua, fiind astfel promovată cultura juridică atît în rîndul studenților, dar și în societate în general. La finalul Conferinţei fiecărui participant i-a fost înmânat certificat de participare.
Mulțumim tuturor pentru implicarea activă în organizarea și desfășurarea conferinței.

Agenda Conferintei – Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană

Aviz

Aviz

Vineri, în data de 11 mai 2012 va avea loc

,, Adunarea Generală a studenților USM membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova”.

La adunare vor fi aleși membrii Biroului Permanent Studențesc a UJM din cadrul Universității de Stat din Moldova.
Adunarea va avea loc dupa sedința Consiliului Științific de Tineret al UJM, în bir.103 la Facultatea de Drept a USM.

Vladimir Palamarciuc,

Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM

Aviz

Aviz

Administrația Facultății de Drept a USM în colaborare cu Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova organizează Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională

„Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

Lucrările Conferinței vor fi desfășurate în incinta Facultății de Drept a USM, bir.103, la data de 18 mai 2012, începutul ora 09:30.

Sunt invitați să participle toți doritorii.
Fiecărui participant va fi înmânată diplomă de participare.
Tematica rapoartelor va fi înregistrată, inclusiv până la data 15 mai 2012 la secretariatul facultății, bir.208 sau prin expedierea unui mesaj telefonic sau electronic la adresele de contact indicate mai jos. (mesajul urmează să conțină: numele participantului, tematica raportului, instituția de învățământ.)

Vladimir Palamarciuc,
Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM
069049566, e-mail: palamarciuc.vladimir@gmail.com.

Vera Macovei,
Membru Biroului Permanent Studențesc al UJM
078836888, e-mail: veronicamacovei12@gmail.com

Prezentare raportului cu tema: Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal

Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din Moldova

Vineri , 27 aprilie 2012, în biroul 103, a avut loc

prezentarea raportului cu tema:

Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal
Raportor: Ciugureanu Maxim, Masterand , Facultatea de Drept , USM
Cele mai importante aspecte discutate în cadrul întîlnirii le vom reflecta în continuare.

  Astfel Recent Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privira la activitatea specială de investigație, care este continuarea legii cu privire la activitatea operativă de investigații. La fel în cadrul proiectului de modificare a Codului de Procedură Penală a fost introdus un nou titlu care reglementează activitatea operativă de investigații. Modificările și completările Codului de Procedură Penală s-au datorat unei serii de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care s-a depistat că legea cu privire la activitatea operativă de investigații este mai mult una declarativă nevînd mecanisme efective de control a activității operative de investigație din partea procurorului și judecătorului de instrucție.

La fel sa depistat în anul 2008 că 99.24% din demersurile privind interceptarea convorbirilor au fost autorizate de judecătorii de instrucție demonstrîndu-se astfel o examinare superficială din partea celor din urmă a demersurilor și încălcarea după părerea noastră a sintagmei de instanță imparțială. Modificarea titlului legii din activitatea operativă de investigații,  în activitatea specială de investigații, s-a datorat faptului că activitatea operativă este o noțiune veche care nu se întilnește în nici un stat european și că aceasta din urmă în redacția dată provoacă o atitudine negativă în rindul societății, de aceea s-a considerat mai oportun ca să fie activitate specială de investigații. (mai mult…)