Acasă »

Prezentare raportului cu tema: Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal

Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din Moldova

Vineri , 27 aprilie 2012, în biroul 103, a avut loc

prezentarea raportului cu tema:

Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal
Raportor: Ciugureanu Maxim, Masterand , Facultatea de Drept , USM
Cele mai importante aspecte discutate în cadrul întîlnirii le vom reflecta în continuare.

  Astfel Recent Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privira la activitatea specială de investigație, care este continuarea legii cu privire la activitatea operativă de investigații. La fel în cadrul proiectului de modificare a Codului de Procedură Penală a fost introdus un nou titlu care reglementează activitatea operativă de investigații. Modificările și completările Codului de Procedură Penală s-au datorat unei serii de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care s-a depistat că legea cu privire la activitatea operativă de investigații este mai mult una declarativă nevînd mecanisme efective de control a activității operative de investigație din partea procurorului și judecătorului de instrucție.

La fel sa depistat în anul 2008 că 99.24% din demersurile privind interceptarea convorbirilor au fost autorizate de judecătorii de instrucție demonstrîndu-se astfel o examinare superficială din partea celor din urmă a demersurilor și încălcarea după părerea noastră a sintagmei de instanță imparțială. Modificarea titlului legii din activitatea operativă de investigații,  în activitatea specială de investigații, s-a datorat faptului că activitatea operativă este o noțiune veche care nu se întilnește în nici un stat european și că aceasta din urmă în redacția dată provoacă o atitudine negativă în rindul societății, de aceea s-a considerat mai oportun ca să fie activitate specială de investigații.
La fel prin modificările propuse în Codul de Procedură penală se indică si faptul că activitatea specială de investigație este o totalitate de acțiuni de urmărire penală cu caracter public sau secret efectuate de ofițierii de investigații în cadrul urmăriirii penale doar în condițiile si modul prevăzut de cod. La fel sau determinat exhaustiv măsurile operative care trebuie autorizate de procuror și de judecătorul de instrucție. Se propune ca  procurorul să verifice legalitatea măsurilor operative în fiecare caz în parte ca garanție a respectării drepturilor omului. Tot în cadrul modificărilor propuse la acest capitol se indica si procedura de efectuare a măsurilor operative fapt care este o novație pentru actualul cod deoarece la acest capitol se cuprindeau doar organele ce sunt competente să verifice legalitatea măsurilor operative.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *