Acasă »

Conferinţa Ştiinţifică de Tineret – „Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

 

Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice de Tineret

„Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM şi Biroul Permanent Studențesc al UJM au organizat la data de 18-19 mai, anul curent, Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională ,,Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană’’ la care au participat studenți și masteranzi din cadrul facultății de Drept a USM, ULIM, Universitate Transilvania din Braşov, România.
În cadrul Conferinţei au fost prezentate rapoarte, a peste 60 de tineri, din diferite domenii ale dreptului, constituţional, administrativ, penal, civil, procesual penal şi procesual civil, internaţional etc. Tematica rapoartelor a fost foarte diferită şi totodată interesantă, ceea ce a permis îmbogăţirea cunoştinţelor juridice ale participanţilor şi dezvoltarea abilităţilor de argumentare în public a ideilor şi poziţiei sale. Prin activitățile desfășurate am urmărit mai multe obiective, atît promovarea studenților cît și a ideilor ingenioase, care le-au reflectat în rapoartele prezentate. Mulțumim celor care s-au implicat și au dat dovadă de o atitudine foarte serioasă, fiecare fundamentîndu-și informația prezentată pe o cercetare știițifică temeinică. Sperăm că șirul evenimentelor de acest gen va continua, fiind astfel promovată cultura juridică atît în rîndul studenților, dar și în societate în general. La finalul Conferinţei fiecărui participant i-a fost înmânat certificat de participare.
Mulțumim tuturor pentru implicarea activă în organizarea și desfășurarea conferinței.

Agenda Conferintei – Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *