Acasă » 2012 » iunie

Arhiva Lunii: iunie 2012

Parteneriatul transnațional pentru accesul la învățămîntul superior și politici antidiscriminare

 

În data de 14 iunie 2012, s-a desfăşurat workshopul dedicat temei combaterii discriminării privind accesul la educație. Desfăşurarea acestuia reprezintă unul din obiectivele, care s-au dorit a fi atinse prin amplul proiect ” Parteneriat Transnațional pentru Accesul la Învăţămîntul Superior şi Politici Antidiscriminare”. O latură a acestui proiect este și cercetarea unor fenomene, deci pentru acumularea de date s-a realizat o cercetare sociologică în rîndul unui eşantion reprezentativ de elevi a claselor XII-a din regiunea de Nord-Est a României şi din municipiul Chişinău.

Acest workshop a reflectat de fapt rezultatele, care au fost atinse graţie acestui proiect. Cercetătorul, dnul Sebastian Năstuţă şi Expertul Excluziune Socială, dna Carmen Mihai, ne-au făcut o prezentarea a datelor acumulate pe parcursul proiectului, care au fost introduse într-un  raport de cercetare pe tema ” Barometrul valorilor şi relaţiilor sociale ale elevilor de liceu ” , deci unele repere cu privire la problemele dezbătute au fost: cine sunt elevii care vor accede sau care intenționează să îşi continue studiile la nivel postliceal sau universitar? cum influențează asupra acestei opțiuni mediul în care își desfașoară activitatea elevii? (părinții, prietenii, orele de meditaţii) dacă liceele, școlile sunt un sistem obiectiv și nediscriminatoriu? etc.

 

Unul din momentele care a atras atenţia tuturor participanţilor a fost prezentarea tabelului cu date, unde identificăm părerea elevilor cu privire la cauza principală a succesului în viaţa, iar o rată destul de mare a indicat drept cauză ,,credința în Dumnezeu”. Poate la etapa actuală reieşind din faptul că tehnologiile informaţionale sunt la nivel avansat şi oamenii deja controlează aproape orice fenomen, totuși datele au arătat altceva. Dnul Sebastian Năstuţă a afirmat că rata mare a elevilor care indică această cauză fiind cea care determină succesul în viață este datorită  credinţei profunde ortodoxe din spațiul dat cît şi influenţa destul de mare pe care o are biserica în societate în prezent.
(mai mult…)