Acasă »

Parteneriatul transnațional pentru accesul la învățămîntul superior și politici antidiscriminare

 

În data de 14 iunie 2012, s-a desfăşurat workshopul dedicat temei combaterii discriminării privind accesul la educație. Desfăşurarea acestuia reprezintă unul din obiectivele, care s-au dorit a fi atinse prin amplul proiect ” Parteneriat Transnațional pentru Accesul la Învăţămîntul Superior şi Politici Antidiscriminare”. O latură a acestui proiect este și cercetarea unor fenomene, deci pentru acumularea de date s-a realizat o cercetare sociologică în rîndul unui eşantion reprezentativ de elevi a claselor XII-a din regiunea de Nord-Est a României şi din municipiul Chişinău.

Acest workshop a reflectat de fapt rezultatele, care au fost atinse graţie acestui proiect. Cercetătorul, dnul Sebastian Năstuţă şi Expertul Excluziune Socială, dna Carmen Mihai, ne-au făcut o prezentarea a datelor acumulate pe parcursul proiectului, care au fost introduse într-un  raport de cercetare pe tema ” Barometrul valorilor şi relaţiilor sociale ale elevilor de liceu ” , deci unele repere cu privire la problemele dezbătute au fost: cine sunt elevii care vor accede sau care intenționează să îşi continue studiile la nivel postliceal sau universitar? cum influențează asupra acestei opțiuni mediul în care își desfașoară activitatea elevii? (părinții, prietenii, orele de meditaţii) dacă liceele, școlile sunt un sistem obiectiv și nediscriminatoriu? etc.

 

Unul din momentele care a atras atenţia tuturor participanţilor a fost prezentarea tabelului cu date, unde identificăm părerea elevilor cu privire la cauza principală a succesului în viaţa, iar o rată destul de mare a indicat drept cauză ,,credința în Dumnezeu”. Poate la etapa actuală reieşind din faptul că tehnologiile informaţionale sunt la nivel avansat şi oamenii deja controlează aproape orice fenomen, totuși datele au arătat altceva. Dnul Sebastian Năstuţă a afirmat că rata mare a elevilor care indică această cauză fiind cea care determină succesul în viață este datorită  credinţei profunde ortodoxe din spațiul dat cît şi influenţa destul de mare pe care o are biserica în societate în prezent.

Un alt fapt interesant este cel care de-a dreptul ne impune să tragem anumite concluzii și anume  că elevii ai căror mame au cel puţin studii postliceale indică în proporţie de 41% factori intriseci ai succesului în viaţă, comparativ cu doar 28% dintre elevi ai căror mame au maxim studii liceale. Deci ca şi părinte rolul mamei este unul definitoriu pentru viitorul studentului şi în materie de opţiune de a urma cursul de studii superioare sau nu.Totodată s-a demonstrat că elevii de la colegiile naționale și de la liceele teoretice își exprimă intenția în proporție de apropape 90% de a merge la o universitate în viitor. Aceste statistici importante care sunt de fapt rezultatul acestui proiect de cercetare a fost completat în cadrul workshop-ului cu foarte multă informație utilă prezentată de dna Expert Excluziune Socială, Carmen Mihai și anume ne-a relatat pe larg care sunt căile și cum trebuie să acționăm din moment ce suntem discriminați, care sunt efectiv instrumentele juridice ce ne protejează în acest sens. De asemenea am avut posibilitatea să observăm care sunt politici implimentate la nivel european în domeniu combaterii discriminării. Discuțiile cu privire la acest subiect s-au finisat într-o ambianță plăcută într-un local din oraș.

Spre finalul acestui comunicat dorim să accentuăm că partenerul oficial este alianța Studenților de la Universitatea de Stat din Republica Moldova și mentionați în calitate de organizatori și participanți activi – membri ai tineretului UJM. Implicarea în acest proiect a fost o colaborare foarte productivă, dar și o posibilitatea de a stabili niște relații durabile între comunitățile de studenți din România și Republica Moldova. Cu această ocazie aducem mulțumiri comitetului științific, coordonatorilor principali și tuturor celor care s-au implicat și au muncit spre a fi atinse aceste rezulate frumoase.

Informații despre proiect găsiți pe următoarea adresă www.acceseducatie.ro

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *