Acasă » 2012 » septembrie

Arhiva Lunii: septembrie 2012

Aviz

Aviz

Administrația Facultății de Drept a USM în colaborare cu Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova organizează Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională dedicată

Zilei Juristului

Lucrările Conferinței vor fi desfășurate în incinta Facultății de Drept a USM, bir.103, la data de 19 octombrie 2012, începutul ora 09:30.

Sunt invitați să participle toți doritorii.

Fiecărui participant îi  va fi înmânată diplomă de participare.

Tematica rapoartelor va fi înregistrată, inclusiv până la data 16 octombrie 2012 la secretariatul facultății, bir.208 sau prin expedierea unui mesaj telefonic sau electronic la adresele de contact indicate mai jos. (mesajul urmează să conțină: numele participantului, tematica raportului, instituția de învățământ.)

Vladimir Palamarciuc,

Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM

 069049566, e-mail: palamarciuc.vladimir@gmail.com.

Grejdieru Vasile,

Președintele Biroului Permanent Studențesc al UJM

 069794418, e-mail: grejdieruvasile@yahoo.com

Aviz

Vineri, 28.09.2012, ora 17.30, în cadrul Consiliului Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova

va fi prezentat raportul cu genericul „Unele particularități privind procedura de insolvabilitate
Raportor: Roman Ceban, masterand anul II, USM.

Prezentare raportului cu genericul „Executarea obligațiilor”

Vineri, 14 septembrie 2012, în biroul 103 a avut loc prezentarea raportului cu tema: Executarea obligațiilor

Raportor: Albu Victoria, studentă anul III, Facultatea de Drept, USM

Cele mai importante aspecte discutate în cadrul ședinței Consiliului Științific de Tineret a Uniunii Juriștilor din Moldova urmează a fi prezentate în continuare.

Stabilitatea raporturilor obligaţionale în cadrul dreptului civil pot fi asigurate doar prin executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract. Astfel, instituţia executării obligaţiilor are ca principii de bază: principiul executării în natură a obligaţiilor şi principiul executării corespunzătoare a obligaţiilor. (mai mult…)

Aviz

La data de 21.09.2012, ora 17.30, în cadrul Consiliului Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova va fi prezentat raportul cu genericul

Unele aspecte privind persoana juridică ca subiect în procesul penal„.

Raportor: Mihail Cebotari, student anul IV, Facultatea de Drept,  USM.

Sunt  invitați toți doritorii.

Aviz

Stimați membri ai UJM,

Grupul de inițiativă al Asociației Europene a Studenților în Drept din Moldova lansează concursul de eseuri pentru anul 2012

Concursul se desfasoară în trei categorii:
1. Influențe ale sistemelor juridice străine asupra sistemului juridic național.
2. Corupția – o provocare pentru sistemul juridic al Republicii Moldova.
3. Lacune în Constituție. Apariția unei noi Constituții pînă în anul 2014.

Aplicanți eligibili: Studenții anului I-IV, Facultatea de Drept

Eseul trebuie să nu depășească volumul de 750 cuvinte; Font-Times New Roman, Spatiu-1,5; 12 pt; Format- .doc sau PDF.
Eseurile trebuie expediate pînă la 12 octombrie pe adresa electronică grupelsarm@gmail.com, cu tema Concurs de eseuri, specificînd în textul mesajului numele, prenumele și datele de contact.

Cîștigătorii din fiecare panel vor fi premiați cu suportul Bibliotecii Publice de Drept.

Prezentarea raportului cu genericul „Aspecte introductive cu privire la proiectul noului Cod Civil European”

 

Raportul a fost prezentat la data de 7 septembrie 2012, in cadrul sedintei Consiliului Stiintific de Tineret a Uniunii Juristilor din Moldova.

Raportor – Vladimir Palamarciuc, Presedintele Consiliului Stiintific de Tineret al UJM.

Mai jos este prezentat rezumatul raportului.

Proiectul Cadrului Comun de Referință (Draft of Common Frame of Reference – „DCFR”) a fost elaborat de către Grupul de Cercetare pentru Codul Civil European (Study Group on a European Civil Code). DCFR se propune a fi proiectul viitorului cod civil european. (mai mult…)

AVIZ

Vineri, 07.09.2012, ora 17.30, în bir.103 la Facultatea de Drept a USM
va avea loc ședința Consiliului Știintific de Tineret a Uniunii Juriștilor din Moldova.
În cadrul ședinței va fi prezentat raportul cu genericul
Aspecte Introductive cu privire la proiectul noului Cod Civil European”
Raportor – Vladimir Palamarciuc, Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM.
Sunt invitați toți doritorii