Acasă »

Prezentarea raportului cu genericul „Aspecte introductive cu privire la proiectul noului Cod Civil European”

 

Raportul a fost prezentat la data de 7 septembrie 2012, in cadrul sedintei Consiliului Stiintific de Tineret a Uniunii Juristilor din Moldova.

Raportor – Vladimir Palamarciuc, Presedintele Consiliului Stiintific de Tineret al UJM.

Mai jos este prezentat rezumatul raportului.

Proiectul Cadrului Comun de Referință (Draft of Common Frame of Reference – „DCFR”) a fost elaborat de către Grupul de Cercetare pentru Codul Civil European (Study Group on a European Civil Code). DCFR se propune a fi proiectul viitorului cod civil european.

DCFR reprezintă un document academic structurat în zece cărți care conține într-o fomă sistematizată reguli model și principii de reglementare a relațiilor civile în diverse domenii:
Dispoziții generale (Cartea I);
Contracte și alte acte juridice (Cartea II);
Obligațiile și drepturi corelative (Cartea III);
Contracte speciale și drepturi și obligații care izvorăsc din acestea (IV);
Intervenția benevolă în afacerile altuia (Gestiunea de afaceri fără mandat) (Cartea V);
Răspunderea delictuală apărută în baza daunei cauzate altuia (Cartea VI);
Îmbogățirea fără justă cauză (Cartea VII);
Dobândirea și pierderea dreptului de proprietate asupra bunurilor (Cartea VIII);
Garanțiile patrimoniale asupra bunurilor mobile (Cartea IX);
Instituția Trust-ului (Administrarea Fiduciară) (Cartea X);
Ediția din 2009 a DCFR conține și informație introductivă cu privire la istoricul apariției documentului, principiile pe care se bazeaza (princiipe de bază fiind cel al libertății, justiției, securității și eficienței), grupurile de lucru și specialiștii care au elaborat acest document. La fel DCFR conține și o anexă cu definiții care sunt utilizate în conținut acestui document academic.

DCFR este un proiect al unei reglementări complexe în domeniul dreptului privat, care vine să sistematizeze regulile în anumite sfere a relațiilor civile și va contribui la formarea premiselor necesare pentru facilitarea circuitului civil.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *