Acasă »

Conferința Științifică de Tineret dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Juristului”

De mai mulți ani, s-a format deja o tradiție ca Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu conducerea Facultății de Drept a USM să organizeze Conferințe Științifice de Tineret dedicate sărbătorii profesionale „Ziua Juristului”. În acest an conferința s-a desfășurat la data de 19 octombrie 2012, începînd cu orele 9.30, în bir.103, bloc. 7 USM.

Conferinţa şi-a început lucrările cu discursuri din partea Decanului Facultății de Drept a USM, cît și din partea Președintelui Consiliului Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova.

De asemenea nivelul înalt de organizare al evenimentului a fost apreciat și de alți profesori, lectori de la catedrele universității, care au venit cu un mesaj de încurajare și ne-au sugerat ca niciodată să nu renunţăm la astfel de fapte frumoase şi demne de urmat, deoarece numai în aşa mod se pot atinge dezideratele propuse privind dezvoltarea şi prosperarea societăţii din care facem parte.
Totodată, a fost remarcat faptul că această conferinţă a constituit o întîlnire binevenită dintre generaţiile de actuali şi viitori jurişti respectiv a oferit oportunitatea de a discuta subiecte concrete prin prisma trecutului, prezentului şi viitorului.
Privind lucrurile prin prisma obiectivităţii toate rapoartele prezentate au impresionat auditoriul deosebindu-se printr-o tratare minuţioasă şi bine argumentată a temelor puse în discuţie, este de apreciat diversitatea tematică, care relevă faptul că studenții de la Facultatea de Drept se preocupă de toate aspectele juridice ce ating raporturile sociale.
În cadrul Conferinței au fost prezentate rapoarte de studenți și masteranzi de la Universitatea de Stat din Moldovacolegii, precum si colegi de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Participanţii la conferință au făcut o analiză multilaterală a dimensiunilor şi caracteristicilor subiectelor puse în discuţie, evidenţiind multiple probleme, în special, privind cadrul normativ, dar au identificat și momente pozitive, generate de Strategia de Reformare a Sectorului Justiției.
În cele ce urmează vom evidenția succint temele raportorilor, membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova.

Scopul conferinţei este dezvoltarea relaţiilor între studenţi de la diferite universităţi si tineri juristi, precum şi contribuirea la ridicarea conştiinţei şi culturii juridice a tinerilor în vederea creşterii unei generaţii pregătite să facă faţă provocărilor lumii materiale.

Dupa prezentare rapoartelor conferința s-a finalizat cu înmînarea certificatelor de participare, aplauze, cuvinte de mulţumire, satisfacţie spirituală şi urări de bine din partea organizatorilor.

Tineretul Uniunii Juristilor aduce sincere felicitări tuturor juriştilor cu ocazia sărbătorii profesionale !

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *