Acasă » 2013

Arhiva Anului: 2013

Conferința Ştiinţifică dedicată celei de a 65-a aniversare de la semnarea Declației Universale a Drepturilor Omului

Aviz

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova
organizează Conferința Ştiinţifică dedicată celei de a 65-a aniversare de la semnarea

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

Lucrările Conferinței vor fi desfășurate la data de 07 decembrie 2013, începînd cu ora 09:30, în sala de Conferințe a Universității de Studii Politice și Economice Europene situată pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 200.

Sunt invitați să participe toţi doritorii.

Fiecărui participant îi va fi înmânată diplomă de participare.

(mai mult…)

Comunicat de presă. Congresul al IV-lea ordinar al UJM

Uniunea Juriștilor din Republica Moldova (UJM) a desfășurat recent cel de-al IV-lea Congres ordinar. La eveniment au participat aproximativ 300 de juriști și viitori juriști (studenți ai facultăților de drept), toți membrii ai UJM.

Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi au vizat analiza activității UJM, de pe parcursul ultimilor 4 ani de zile, alegerea conducerii asociației, dar au fost discutate și probleme de actualitate din sitemul judiciar autohton, precum reforma justiției, combaterea corupției, necesitatea consolidării eforturilor și capacităților tuturor juriștilor din țara noastră  întru edificarea unui sistem de drept, transparent, eficient și echidistant.

Astfel, în calitate de președinte al UJM a fost reales, pentru a patra oară consecutiv, cu unanimitate de voturi, Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rectorul Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”.

Totodată, pornind de la dezideratul Integrării Europene a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar și în contextul apropiatului Summit de la Vilnius, membrii UJM au confirmat poziția lor pro-europeană, facînd o adresare către toți juriștii din țară, pe care v-o prezentăm în cele ce urmează.

 

Adresarea delegaților Congresului al IV-lea ordinar al UJM către toți juriștii din Moldova

 

Republica Moldova, este în așteptarea unui eveniment cu adevărat istoric pentru tînărul nostru stat democratic – Summitul de la Vilnius, unde urmează să se decidă viitorul european al societății în care trăim.

Mult rîvnita aderare a țării noastre la comunitatea europeană generează  controverse, astfel încît societatea, practic, s-a divizat în două tabere – o parte susține și depune eforturi pentru a îndeplini condițiile pro-europene, iar cealaltă parte se opune ideii propunînd alte direcții de asociere.

Considerăm că a sosit timpul cînd trebuie să conștientizăm importanța acestui proces și să luăm o decizie corectă.

Eforturile depuse de către autoritățile țării privind aderarea sînt susținute ferm și încurajate de către toate structurile europene, deși trebuie să percepem că de acest lucru avem nevoie în primul rînd noi, cetățenii acestei țări.

Iată de ce, acum, fiecare dintre noi trebuie să se încadreze plenar întru a realiza dezideratul propus, cu atît mai mult cu cît încă mai avem de muncit la capitolul reforma justiției; combaterea corupției, traficul de ființe umane; lupta cu criminalitatea, inlusiv cea organizată; respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, și aceasta nu doar la nivel declarativ.

Există niște sarcini bine definite, obligațiuni ce trebuie îndeplinite atît de către organele de drept și celelate structuri statale, dar și de către întreaga societate.

Uniunea Juriștilor din Moldova, ca o componentă a societății civile, dar și fiecare jurist în parte, au un rol determinant întru realizarea acestor obiective ce țin de edificarea statului de drept, democratic, cu o cultură juridică avansată, europeană.

Ținînd cont de scopul pe care îl avem, îndemnăm toți juriștii din Moldova să dăm dovadă, prin acțiuni concrete, de susținere a parcursului țării pe drumul său spre integrare, să depunem eforturi întru realizarea Stategiei de reformare a sectorului justiției și a Planului de acțiuni în acest sens, combaterea corupției, protecția drepturilor omului – condiții-cheie pentru aderarea noastră la uniunea europeană.

Facem apel către toate ONG-urile, către toți reprezentanții societății, să se încadreze deplin întru realizarea politicilor de integrare europeană.

Considerăm necesar că și conducerea țării, precum și toate organele statale să colaboreze mai strîns cu structurile neguvenamentale, asociațiile obștești, profesionale, societatea în ansamblu întru atingerea obiectivului major, dar și întru realizarea sarcinilor cu care se confruntă cetățeanul simplu.

Spre regret, constatăm că, la momentul actual, această colaborare nici pe aproape nu este pe deplin valorificată.

Reiterăm că, Uniunea Juriștilor din Moldova dispune de potențial substanțial, care, în condiții adecvate, ar putea contribui eficient la realizarea sarcinilor existente.

 

Votată unanim de către delegații Congresului IV, al Uniunii Juriștilor din Moldova.

 

 

Sîmbătă, 2 noiembrie 2013   

Congresul Ordinar al Uniunii Juriștilor din Moldova

Stimați membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova,
Sâmbătă, 2 noiembrie în incinta Casei de Cultură a USM, va avea loc Congresul Ordinar al Uniunii Juriștilor din Moldova.
Înregistrarea participanților va avea loc începând cu ora 9:00.
În ordinea de zi va fi prezentarea raportului de activitate ale Uniunii pentru perioada 2009-2013, alegerea organelor de conducere și stabilirea principalelor direcții de activitate ale organizației pentru următorii patru ani.
Vă așteptăm.

Felicitări tuturor juriștilor cu ocazia sărbătorii profesionale

Stimați Colegi,
Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Juristului„ aducem sincere felicitări tuturor juriștilor care stau la baza edificării statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalității și echitații sociale, prin exercitarea justiției şi apărarea demnității omului, a drepturilor şi libertăților lui. 
Vă dorim cele mai calde urări de bine, sănătate, optimism, realizări remarcabile şi pace în familiile Dumneavoastră. 

Cu respect,
Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova

Activitățile asociației în 2012

Tradițional, în fiecare an, pe data de 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, iar cu acest prilej sunt desfășurate mai multe evenimente de interes pentru juriști. Astfel, nici anul 2012 nu a fost o excepție. A fost organizat un eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai mai multor categorii de juriști și conducerea statului. La acest eveniment s-a reconfirmat sprijinul statului pentru realizarea dezideratelor statului de drept și reformarea justiției.

În cadrul Uniunii Juristilor din Moldova îşi desfăşoară activitatea Departamentul de Tineret al organizaţiei, precum şi Consiliul Ştiinţific Studenţesc de Drept care este o structură din cadrul Departamentului Tineret a Uniunii Juriştilor din Moldova. Activitatea acestora are drept scop promovarea în societate a profesiei de jurist, crearea şi menţinerea nivelului performant de pregătire a studenţilor din cadrul facultăţilor de drept.

Consiliul este o structură Republicană şi îşi desfăşură activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republică şi peste hotare.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

  • contribuirea la promovarea valorilor juridice bazate pe normele democratice şi ale principiilor statului de drept în societate;
  • stabilirea şi propunerea soluţiilor pentru diferite probleme de drept, organizare socială, probleme de legislaţie;
  • încadrarea activă a studenţilor în studii ştiinţifice, analitice şi practice;

La lucrările Consiliului participă activ studenţii Facultăților de Drept ale USM, ULIM, USEM, USPEE.

Pe parcursul anului 2012 ei au organizat şi participat la diferite mese rotunde, conferințe, seminare dintre care trebuie de evidențiat:

Conferința Științifică de Tineret dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Juristului” – conferință organizată de Uniunea Juriștilor din Moldova în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova care a avut loc la 19 octombrie 2012, și

Conferința Științifică de Tineret „Rolul și Importanta Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană” care a avut loc la 18 mai 2012.

Toate evenimentele organizate de către Uniunea Juriștilor din Moldova nemijlocit, cât și prin intermediul Departamentului de Tineret au fost și sunt în continuare de un mare interes pentru juriști și studenții de la facultățile de profil.