Acasă » 2013 » februarie

Arhiva Lunii: februarie 2013

Activitățile asociației în 2012

Tradițional, în fiecare an, pe data de 19 octombrie, comunitatea juriştilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, iar cu acest prilej sunt desfășurate mai multe evenimente de interes pentru juriști. Astfel, nici anul 2012 nu a fost o excepție. A fost organizat un eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai mai multor categorii de juriști și conducerea statului. La acest eveniment s-a reconfirmat sprijinul statului pentru realizarea dezideratelor statului de drept și reformarea justiției.

În cadrul Uniunii Juristilor din Moldova îşi desfăşoară activitatea Departamentul de Tineret al organizaţiei, precum şi Consiliul Ştiinţific Studenţesc de Drept care este o structură din cadrul Departamentului Tineret a Uniunii Juriştilor din Moldova. Activitatea acestora are drept scop promovarea în societate a profesiei de jurist, crearea şi menţinerea nivelului performant de pregătire a studenţilor din cadrul facultăţilor de drept.

Consiliul este o structură Republicană şi îşi desfăşură activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republică şi peste hotare.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

  • contribuirea la promovarea valorilor juridice bazate pe normele democratice şi ale principiilor statului de drept în societate;
  • stabilirea şi propunerea soluţiilor pentru diferite probleme de drept, organizare socială, probleme de legislaţie;
  • încadrarea activă a studenţilor în studii ştiinţifice, analitice şi practice;

La lucrările Consiliului participă activ studenţii Facultăților de Drept ale USM, ULIM, USEM, USPEE.

Pe parcursul anului 2012 ei au organizat şi participat la diferite mese rotunde, conferințe, seminare dintre care trebuie de evidențiat:

Conferința Științifică de Tineret dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Juristului” – conferință organizată de Uniunea Juriștilor din Moldova în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova care a avut loc la 19 octombrie 2012, și

Conferința Științifică de Tineret „Rolul și Importanta Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană” care a avut loc la 18 mai 2012.

Toate evenimentele organizate de către Uniunea Juriștilor din Moldova nemijlocit, cât și prin intermediul Departamentului de Tineret au fost și sunt în continuare de un mare interes pentru juriști și studenții de la facultățile de profil.