Acasă »

Comunicat de presă. Congresul al IV-lea ordinar al UJM

Uniunea Juriștilor din Republica Moldova (UJM) a desfășurat recent cel de-al IV-lea Congres ordinar. La eveniment au participat aproximativ 300 de juriști și viitori juriști (studenți ai facultăților de drept), toți membrii ai UJM.

Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi au vizat analiza activității UJM, de pe parcursul ultimilor 4 ani de zile, alegerea conducerii asociației, dar au fost discutate și probleme de actualitate din sitemul judiciar autohton, precum reforma justiției, combaterea corupției, necesitatea consolidării eforturilor și capacităților tuturor juriștilor din țara noastră  întru edificarea unui sistem de drept, transparent, eficient și echidistant.

Astfel, în calitate de președinte al UJM a fost reales, pentru a patra oară consecutiv, cu unanimitate de voturi, Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rectorul Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”.

Totodată, pornind de la dezideratul Integrării Europene a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar și în contextul apropiatului Summit de la Vilnius, membrii UJM au confirmat poziția lor pro-europeană, facînd o adresare către toți juriștii din țară, pe care v-o prezentăm în cele ce urmează.

 

Adresarea delegaților Congresului al IV-lea ordinar al UJM către toți juriștii din Moldova

 

Republica Moldova, este în așteptarea unui eveniment cu adevărat istoric pentru tînărul nostru stat democratic – Summitul de la Vilnius, unde urmează să se decidă viitorul european al societății în care trăim.

Mult rîvnita aderare a țării noastre la comunitatea europeană generează  controverse, astfel încît societatea, practic, s-a divizat în două tabere – o parte susține și depune eforturi pentru a îndeplini condițiile pro-europene, iar cealaltă parte se opune ideii propunînd alte direcții de asociere.

Considerăm că a sosit timpul cînd trebuie să conștientizăm importanța acestui proces și să luăm o decizie corectă.

Eforturile depuse de către autoritățile țării privind aderarea sînt susținute ferm și încurajate de către toate structurile europene, deși trebuie să percepem că de acest lucru avem nevoie în primul rînd noi, cetățenii acestei țări.

Iată de ce, acum, fiecare dintre noi trebuie să se încadreze plenar întru a realiza dezideratul propus, cu atît mai mult cu cît încă mai avem de muncit la capitolul reforma justiției; combaterea corupției, traficul de ființe umane; lupta cu criminalitatea, inlusiv cea organizată; respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, și aceasta nu doar la nivel declarativ.

Există niște sarcini bine definite, obligațiuni ce trebuie îndeplinite atît de către organele de drept și celelate structuri statale, dar și de către întreaga societate.

Uniunea Juriștilor din Moldova, ca o componentă a societății civile, dar și fiecare jurist în parte, au un rol determinant întru realizarea acestor obiective ce țin de edificarea statului de drept, democratic, cu o cultură juridică avansată, europeană.

Ținînd cont de scopul pe care îl avem, îndemnăm toți juriștii din Moldova să dăm dovadă, prin acțiuni concrete, de susținere a parcursului țării pe drumul său spre integrare, să depunem eforturi întru realizarea Stategiei de reformare a sectorului justiției și a Planului de acțiuni în acest sens, combaterea corupției, protecția drepturilor omului – condiții-cheie pentru aderarea noastră la uniunea europeană.

Facem apel către toate ONG-urile, către toți reprezentanții societății, să se încadreze deplin întru realizarea politicilor de integrare europeană.

Considerăm necesar că și conducerea țării, precum și toate organele statale să colaboreze mai strîns cu structurile neguvenamentale, asociațiile obștești, profesionale, societatea în ansamblu întru atingerea obiectivului major, dar și întru realizarea sarcinilor cu care se confruntă cetățeanul simplu.

Spre regret, constatăm că, la momentul actual, această colaborare nici pe aproape nu este pe deplin valorificată.

Reiterăm că, Uniunea Juriștilor din Moldova dispune de potențial substanțial, care, în condiții adecvate, ar putea contribui eficient la realizarea sarcinilor existente.

 

Votată unanim de către delegații Congresului IV, al Uniunii Juriștilor din Moldova.

 

 

Sîmbătă, 2 noiembrie 2013   


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *