Acasă » Despre Noi » Scurt Istoric

Scurt Istoric

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ UNIUNEA JURIȘTILOR DIN MOLDOVA

 Uniunea Juriştilor din Moldova este o asociaţie obştească care este cunoscută atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în afara teritoriului ţării. Membrii Uniunea Juriştilor din Moldova sînt jurişti cu o experienţă bogată pe tărîmul jurisprudenţei, care au antrenat şi cadrele tinere – studenţii de la Facultatea de Drept, USM. În perioada anilor 2005-2006 Uniunea Juriştilor din Moldova a colaborat şi colaborează fructuos cu Centrul European de Drept Public din Grecia. În această perioadă au fost desfăşurate două proiecte de amploare:

a) Ridicarea nivelului de democratizare în ţară precum şi a jurisprudenţei – 2005.

b) Combaterea traficului de fiinţe umane, în special de femei şi copii – 2006.

În cadrul primului proiect s-au desfăşurat 4 conferinţe de rang internaţional:

a) Procesul electoral democratic din Europa 22.04-23.04.2005;

b) Strategiile de fortificare a sistemului judiciar 10-11.06.2005;

c) Democraţia şi drepturile omului 14-15.10.2005;

d) Suveranitatea de stat şi calitatea de membru internaţional 16.12.2005.

În cadrul al doilea proiect au fost desfăşurate 3 seminare de rang internaţional:

a) Noţiuni introductive privind fenomenul traficului în Republica Moldova prin prisma cadrului juridic Internaţional şi European 08.04.2006;

b) Drepturile şi interesele victimelor traficului de fiinţe umane: standardele internaţionale şi legislaţia naţională 27.05.2006;

c) Cadrul internaţional al protecţiei femeilor şi copiilor victime ale traficului de fiinţe umane 04.11.2006.

La conferinţe şi seminare au participat experţi internaţionali şi naţionali, colaborînd cu schimbul de experienţă în domeniu din ţările străine şi Republica Moldova.

De talie internaţională au participat experţi din Grecia (Byron Matarangas, Profesor Universitatea din Atena „Procesul electoral democratic din Grecia”; Ioannis Stribis, Avocat, Academia din Atena “Lupta contra coruţiie în sistemul judiciar; nivelul internaţional şi regional ca dimensiuni al acestei lupte”;), italieni (Roberto Toniatti, Profesor al Dreptului Constituţional, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Trento, Italia “Organizarea sistemului judiciar în ţările Europene”, Claudio Corradetti, Cercetător, Centrul de studii şi cercetări în domeniul drepturilor omului (Cersdu), Universitatea Luiss Guido Carli , Roma, Italia Sistemul judiciar în regimul democratic şi relaţiile cu sistemul politic: Practica judiciară italiană, Steffano Maffei, doctor în drept, Universitatea din Parma, Italia ) judecător de la Curtea din Haga, Anita Usatska, “Mecanismele internaţionale pentru protecţia drepturilor omului, tribunalele internaţionale şi procuraturile”; Rolanda Oostland, Lector de Drept Internaţional Public al Universităţii Erasmus din Roterdam, Cadrul Internaţional al protecţiei şi promovarea drepturilor femeilor ş.a..

Experţii naţionali: Gheorghe Avornic – moderator şi raportor, coordonator principal al ambelor proiecte, Gheorghe Susarenco, deputat în parlament, Dumitru Postovan Preşedintele Curţii de Arbitraj pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie, Tudor Popovici – Judecător al Curţii Supremă de Justiţie, Valeriu Balaban, Procurorul General al Procuraturii Generale al RM, Lilia Carasciuc, directorul Transparency International, Dumitru Baltag, decanul Facultăţii de Drept ULIM, ş.a.

La finele fiecărei conferinţe au fost publicate rapoartele experţilor naţionali şi internaţionali, în special s-a menţionat publicaţia în memoria lui Pavel Barbalat, În total peste citeva mii de exemplare, atît în ediţii speciale a Conferinţelor cît şi în Revista Naţională de Drept (revistă acreditată ca ştiinţifico-practică).

Impactul proiectelor a avut loc nu numai pe teritoriul Republicii Moldova dar şi pe teritoriul altor ţări, deoarece nu numai experţii şi participanţii locali au acumulat informaţii şi experienţă dar şi experţii internaţionali fiind uneori uimuţi de instrumentele legale care sînt aplicate pe teritoriul Moldovei, mai ales de paşii rapizi de dezvoltare democratică care au fost întreprinşi în ultimii ani.

Departamentul de Tineret

În cadrul Uniunii Juristilor din Moldova” îşi desfăşoară activitatea Departamentul de Tineret a organizaţiei, precum şi Consiliul Ştiinţific Studenţesc de Drept care este o structură din cadrul Departamentului Tineret a Uniunii Juriştilor din Moldova. Activitatea acestora are drept scop promovarea în societate a profesiei de jurist, crearea şi menţinerea nivelului performant de pregătire a studenţilor din cadrul facultăţilor de drept.

Consiliul este o structură Republicană şi îşi desfăşură activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republică şi peste hotare.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

 • contribuirea la promovarea valorilor juridice bazate pe normele democratice şi ale principiilor statului de drept în societate;
 • stabilirea şi propunerea soluţiilor pentru diferite probleme de drept, organizare socială, probleme de legislaţie;
 • încadrarea activă a studenţilor în studii ştiinţifice, analitice şi practice;

La lucrarile Consiliului participă activ studenţii Facultatii de Drept a USM, ULIM, USEM, CID. Pe parcursul anului 2008 ei au organizat şi participat la diferite mese rotunde, conferinte, seminare (ex. Masa rotunda “Statutul social-juridic al tinerilor” organizata de “Uniunea Juristilor din Moldova” si “Universitatea de Stat din Moldova” 12.Aprilie 2008; Conferinta Studenteasca Universitara pentru studentii facultatii de drept organizata de Universitatea de Stat din Moldova – 12,13 Martie 2008. Conferinta stiintifico-practica “Tinerii si Sectorul Neguvernamental” organizata de Departamentul de tineret a Uniunii Juristilor – 21.Noiembrie 2008 s.a.).
În anul 2009 la data 15 Octombrie fost organizată Conferinta Ştiinţifică Studenţească cu genericul “Cultura, rolul si responsabilitatea juristului în societatea contemporană”.
Scopul conferintei a fost de a evidenţia :

 • Importanta profesiei de jurist;
 • Necesitatea dezvoltarii culturii juridice pentru întreaga societate ca element al culturii generale;
 • Importanta juristului în activitatea din diverse domenii, precum apararea drepturilor omului, activitatea diplomatică, activitatea economică etc.
 • Evidenţierea responsabilităţii şi a răspunderii juristului pentru activitatea care o desfasoara;
 • etc.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor conferintei au fost prezentate rapoarte care au abordat probleme cu privire la: “Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”; „Rolul juristului în edificarea statului de drept”; „Cultura juridică”, „Importanţa juristului în activitatea diplomatică”; „Responsabilitatea judecătorului pentru actul de justiţie”; „Intima convingere a judecătorului”; „Accesul persoanei la justiţia constituţională”; „Rolul procurorului în procesul civil”; „Libertatea şi independenţa avocatului”; „Rolul apărătorului în urmărirea penală”; „Investigaţia apărătorului la urmărirea penală”; „Statutul procesual al avocatului apărător”; „Rolul şi locul asistenţei juridice garantate de stat pentru apărarea dreptului omului”; „Natura juridică a raporturilor dintre avocat şi client”; „Rolul notarului pentru apărarea şi conservarea drepturilor omului”; “Apărarea drepturilor salariaţilor prin intermediul sindicatelor”; „Rolul ONG în apărarea drepturilor omului”; etc.
Pe parcursul anului 2010 au fost organizate mai multe evenimente de orientare ştiinţifică, printre care sunt următoarele:
La data de 23 Aprilie 2010 a avut loc desfășurarea lucrărilor Conferinței „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”, organizată cu prilejul împlinirii în anul 2010 a 20 ani de la adoptarea “Declaraţiei de Suveranitate a RM” din 23 Iunie 1990.
La Conferinţă au participat Ministrul Tineretului şi Sportului – Ion Ciobanu; Şeful Direcţiei Juridice a MAI – Ştefan Belecciu; reprezentantul Primului Parlament a RM “Parlamentul 90” –  Mihai Cotorobai; Preşedintele “Asociaţiei Judecătorilor din Moldova” – Tudor Popovici; Profesorii tuturor catedrelor de la Facultatea de Drept a USM; membrii “Uniunii Juriştilor din Moldova”; tineri parlamentari; studenţi, precum şi reporter de la ziarul “Dreptul” ş.a.
În cadrul Conferinţei au fost discutate următoarele problematici:

 1. Drepturile omului şi suveranitatea statelor prin prisma jurisprudenţei CEDO – Ceban Roman, membru Consiliului de Administrare a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 2. Accesul liber la justiţie – Andriuţa Eleonora, membru Parlamentul Tinerilor din Moldova
 3. Dreptul la apărare – Macovei Vera, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 4. Dreptul la viaţă – Irina Batin, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 5. Dreptul la libertatea de exprimare – Mahu Olga, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 6. Dreptul la muncă şi protecţia muncii – Iancev Elena, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 7. Limitele muncii forţate în reglementarea CEDO –  Ajder Corina, studentă Universitatea de Stat din Moldova
 8. Dreptul la repararea prejudiciului moral – Palamarciuc Vladimir, Presedintele Biroului Permanent Studenţesc a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 9. Realizarea dreptului la informaţia – premisa dezvoltării unei societăţi democratice – Botnari Veaceslav, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 10. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei – Ciugureanu Maxim, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 11. Dreptul la un mediu sănătos prin prisma art.8 al CEDO – Vieru Vadim, membru a „Uniunii Juriştilor din Moldova”
 12. Prezumţia nevinovăţiei – Marcel Gandrabur, student Universitatea de Stat din Moldova
 13. Drepturile homosexualilor = Drepturile Omului? (sunt drepturile homosexualilor drepturi ale omului ?) – Pirogan Sergiu, student Universitatea de Stat din Moldova
 14. Interzicerea discriminării – Ştirbu Gheorghe, student Universitatea de Stat din Moldova
 15. Principiul separaţiei puterilor în stat – Ranga Nicolae, student Universitatea de Stat din Moldova

Deşi Ziua Juristului se sărbatoreşte, tradiţional, la 19 octombrie, Tineretul Uniunii Juriştilor din Moldova în colaborare cu studenţii şi administraţia Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova au organizat „Săptămîna Dreptului” în perioada 18-20 octombrie 2010 marcată printr-un şir de conferinţe ştiinţifico-studenţeşti dedicate sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”.
În cadrul conferinţei din 18 octombrie, temele  rapoartelor s-au referit la disciplinele de Teorie şi istoria dreptului, Drept Constituţional şi Administrativ, Drept Internaţional. Printre problemele abordate pot fi mentionate urmatoarele: ,,Racordarea legislatiei naţionale la icquis comunitar’’, „Aspecte ale legalităţii şi eficacităţii actelor administrative”, ,,Problematica statalitatii Transnistrene”, ,,Fracţiunile parlamentare şi rolul opoziţiei în Parlament”, ,,Principiul separaţiei puterilor în stat“, “Libertatea de exprimare”etc.
Spre deosebire de prima conferinţă, care a implicat în special studenţi ai anului I, cea din data de 19 Ocombrie a unit studenţi ai anului II, III, IV, în cadrul căreia temele rapoartelor se refereau la  disciplinele de Drept Civil, Drept Procesual Civil, Dreptul Familiei, Drept Antreprenorial, Dreptul Muncii, Drept Ecologic şi Funciar. Printre probleme abordate se enumeră: „Procedura în ordonanţă” , „Contractul matrimonial” , „Contractul de achiziţii publice”, „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi drepturile de care nu ne folosim” , „Clauza de hardship” , „Condiţii de admisibilitate la CEDO după protocolul nr 14” etc.
În ziua de miercuri, 20 Octombrie, au fost discutate probleme din cadrul disciplinelor de Drept Penal, Drept Procesual Penal, Criminalistică, Criminologie. Participanţii la conferinţă au prezentat rapoarte pe temele: „Resocializarea infractorilor” , „Caracteristica criminologică a personalităţii infractorilor” , „Psihocriminalul”, „Pruncuciderea – fenomen al criminalităţii feminine”, „Delincvenţa juvenilă”, „Fenomenul corupţiei în Republica Moldova” etc.
În cadrul conferinţei din 20 octombrie, la etapa de încheiere, participanţilor le-au fost înmînate diplome de participare, ediţii ale Revistei Naţionale de Drept, aplauze, cuvinte de mulţumire, satisfacţie spirituală şi urări de bine din partea organizatorilor.
Scopul conferinţelor a fost tendinţa de a dezvolta relaţiile între studenţi de la diferite universităţi, precum şi contribuirea la ridicarea conştiinţei şi culturii juridice a tinerilor în vederea creşterii unei generaţii pregătite să facă faţă provocărilor lumii materiale.
La data de 8 Decembrie 2010 a avut loc masa rotunda cu genericul „Importanţa Juridică a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului” dedicata la a 62-a aniversare de la adoptaea acesteea, în cadrul careia membrii tineretului „Uniunii Juriştilor din Moldova”, studenţi de Facultatea de Drept a USM, de la Institutul de Relatii Internationale din Moldova, precum şi membri ai Comisiei Drepturile Omului şi  Protecţie Socială a Parlamentului Tinerilor din Moldova au discutat diferite problematici privind respectarea drepturilor omului în societatea noastră precum şi din alte state.
Printre subiecte abordate a fost menţionat:
1. Istoricul aparitiei Declaratiei Universale a Drepturilor Omului;
2. Dreptul la viata si pedeapsa capitala;
3. Drepturile femeilor;
4. Dreptul la libera exprimare;
5. Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea
6. Etc.

 

 


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *