AVIZ

Vineri, 07.09.2012, ora 17.30, în bir.103 la Facultatea de Drept a USM
va avea loc ședința Consiliului Știintific de Tineret a Uniunii Juriștilor din Moldova.
În cadrul ședinței va fi prezentat raportul cu genericul
Aspecte Introductive cu privire la proiectul noului Cod Civil European”
Raportor – Vladimir Palamarciuc, Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM.
Sunt invitați toți doritorii

Ziua de Naștere a Președintelui Uniunii Juriștilor din Moldova – Gheorghe Avornic

Cu ocazia Zilei de Naștere,

Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova aduce sincere felicitări D-lui Gheorghe Avornic, Președintele Uniunii Juriștilor dinMoldova.

Cu acest deosebit prilej, vă urăm multă sănătate, pace și căldură sufletească în familie, realizări profesionale încununate de succes.

Și dorim cu tot dinadinsul ca puterea activismului și perseverenței Dvs. să fie în continuare constructivă și amplificatoare și să mergeți pe calea dreptății promovînd valorile pe care le posedați.

Vă mulțumim pentru sprijinul și susținerea acordată !!

Un la mulți ani călduros, stimate, Președinte al Uniunii Juriștilor din Moldova, Gheorghe Avornic !!!

 

Departamentul de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova

Parteneriatul transnațional pentru accesul la învățămîntul superior și politici antidiscriminare

 

În data de 14 iunie 2012, s-a desfăşurat workshopul dedicat temei combaterii discriminării privind accesul la educație. Desfăşurarea acestuia reprezintă unul din obiectivele, care s-au dorit a fi atinse prin amplul proiect ” Parteneriat Transnațional pentru Accesul la Învăţămîntul Superior şi Politici Antidiscriminare”. O latură a acestui proiect este și cercetarea unor fenomene, deci pentru acumularea de date s-a realizat o cercetare sociologică în rîndul unui eşantion reprezentativ de elevi a claselor XII-a din regiunea de Nord-Est a României şi din municipiul Chişinău.

Acest workshop a reflectat de fapt rezultatele, care au fost atinse graţie acestui proiect. Cercetătorul, dnul Sebastian Năstuţă şi Expertul Excluziune Socială, dna Carmen Mihai, ne-au făcut o prezentarea a datelor acumulate pe parcursul proiectului, care au fost introduse într-un  raport de cercetare pe tema ” Barometrul valorilor şi relaţiilor sociale ale elevilor de liceu ” , deci unele repere cu privire la problemele dezbătute au fost: cine sunt elevii care vor accede sau care intenționează să îşi continue studiile la nivel postliceal sau universitar? cum influențează asupra acestei opțiuni mediul în care își desfașoară activitatea elevii? (părinții, prietenii, orele de meditaţii) dacă liceele, școlile sunt un sistem obiectiv și nediscriminatoriu? etc.

 

Unul din momentele care a atras atenţia tuturor participanţilor a fost prezentarea tabelului cu date, unde identificăm părerea elevilor cu privire la cauza principală a succesului în viaţa, iar o rată destul de mare a indicat drept cauză ,,credința în Dumnezeu”. Poate la etapa actuală reieşind din faptul că tehnologiile informaţionale sunt la nivel avansat şi oamenii deja controlează aproape orice fenomen, totuși datele au arătat altceva. Dnul Sebastian Năstuţă a afirmat că rata mare a elevilor care indică această cauză fiind cea care determină succesul în viață este datorită  credinţei profunde ortodoxe din spațiul dat cît şi influenţa destul de mare pe care o are biserica în societate în prezent.
(mai mult…)

Conferinţa Ştiinţifică de Tineret – „Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

 

Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice de Tineret

„Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu Administrația Facultății de Drept a USM şi Biroul Permanent Studențesc al UJM au organizat la data de 18-19 mai, anul curent, Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională ,,Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană’’ la care au participat studenți și masteranzi din cadrul facultății de Drept a USM, ULIM, Universitate Transilvania din Braşov, România.
În cadrul Conferinţei au fost prezentate rapoarte, a peste 60 de tineri, din diferite domenii ale dreptului, constituţional, administrativ, penal, civil, procesual penal şi procesual civil, internaţional etc. Tematica rapoartelor a fost foarte diferită şi totodată interesantă, ceea ce a permis îmbogăţirea cunoştinţelor juridice ale participanţilor şi dezvoltarea abilităţilor de argumentare în public a ideilor şi poziţiei sale. Prin activitățile desfășurate am urmărit mai multe obiective, atît promovarea studenților cît și a ideilor ingenioase, care le-au reflectat în rapoartele prezentate. Mulțumim celor care s-au implicat și au dat dovadă de o atitudine foarte serioasă, fiecare fundamentîndu-și informația prezentată pe o cercetare știițifică temeinică. Sperăm că șirul evenimentelor de acest gen va continua, fiind astfel promovată cultura juridică atît în rîndul studenților, dar și în societate în general. La finalul Conferinţei fiecărui participant i-a fost înmânat certificat de participare.
Mulțumim tuturor pentru implicarea activă în organizarea și desfășurarea conferinței.

Agenda Conferintei – Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană

Aviz

Aviz

Vineri, în data de 11 mai 2012 va avea loc

,, Adunarea Generală a studenților USM membri ai Uniunii Juriștilor din Moldova”.

La adunare vor fi aleși membrii Biroului Permanent Studențesc a UJM din cadrul Universității de Stat din Moldova.
Adunarea va avea loc dupa sedința Consiliului Științific de Tineret al UJM, în bir.103 la Facultatea de Drept a USM.

Vladimir Palamarciuc,

Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM

Aviz

Aviz

Administrația Facultății de Drept a USM în colaborare cu Consiliul Științific de Tineret al Uniunii Juriștilor din Moldova organizează Conferința Științifică de Tineret cu participare internațională

„Rolul și Importanța Promovării Culturii Juridice în Societatea Contemporană”

Lucrările Conferinței vor fi desfășurate în incinta Facultății de Drept a USM, bir.103, la data de 18 mai 2012, începutul ora 09:30.

Sunt invitați să participle toți doritorii.
Fiecărui participant va fi înmânată diplomă de participare.
Tematica rapoartelor va fi înregistrată, inclusiv până la data 15 mai 2012 la secretariatul facultății, bir.208 sau prin expedierea unui mesaj telefonic sau electronic la adresele de contact indicate mai jos. (mesajul urmează să conțină: numele participantului, tematica raportului, instituția de învățământ.)

Vladimir Palamarciuc,
Președintele Consiliului Științific de Tineret al UJM
069049566, e-mail: palamarciuc.vladimir@gmail.com.

Vera Macovei,
Membru Biroului Permanent Studențesc al UJM
078836888, e-mail: veronicamacovei12@gmail.com

Prezentare raportului cu tema: Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal

Asociația Obștească Uniunea Juriștilor din Moldova

Vineri , 27 aprilie 2012, în biroul 103, a avut loc

prezentarea raportului cu tema:

Activitatea specială de investigație ca parte componentă a procesului penal
Raportor: Ciugureanu Maxim, Masterand , Facultatea de Drept , USM
Cele mai importante aspecte discutate în cadrul întîlnirii le vom reflecta în continuare.

  Astfel Recent Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privira la activitatea specială de investigație, care este continuarea legii cu privire la activitatea operativă de investigații. La fel în cadrul proiectului de modificare a Codului de Procedură Penală a fost introdus un nou titlu care reglementează activitatea operativă de investigații. Modificările și completările Codului de Procedură Penală s-au datorat unei serii de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care s-a depistat că legea cu privire la activitatea operativă de investigații este mai mult una declarativă nevînd mecanisme efective de control a activității operative de investigație din partea procurorului și judecătorului de instrucție.

La fel sa depistat în anul 2008 că 99.24% din demersurile privind interceptarea convorbirilor au fost autorizate de judecătorii de instrucție demonstrîndu-se astfel o examinare superficială din partea celor din urmă a demersurilor și încălcarea după părerea noastră a sintagmei de instanță imparțială. Modificarea titlului legii din activitatea operativă de investigații,  în activitatea specială de investigații, s-a datorat faptului că activitatea operativă este o noțiune veche care nu se întilnește în nici un stat european și că aceasta din urmă în redacția dată provoacă o atitudine negativă în rindul societății, de aceea s-a considerat mai oportun ca să fie activitate specială de investigații. (mai mult…)

La mulți ani !!!

La mulți ani, Aurelia! Îți dorim tot binele din lume, multă sănătate, fericire, succese mari pe plan profesional și numai realizări frumoase. Suntem siguri că vei ajunge să-ți realizezi toate scopurile pentru că ești o domnișoară foarte hotărîtă și activă. Fie ca toate visele tale să devină realitate. La mulți ani!!!!!!

 

Cu multă stimă și respect,

Tineretul UJM

Un paște fericit, tuturor!!!!

        Aducem sincere felicitări tuturor și vă urăm să aveți parte de un Paște fericit alături de cei dragi. Să aveți parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie în inimă și multă sănătate. Fiind cea mai frumoasă sărbătoare de familie, reușește să ne facă mai buni, mai toleranți și mai deschiși, deci fie ca această zi sfîntă să vă aducă multă lumină, de care să vă bucurați toți împreună. Un paște fericit, tuturor!!

Cu multă stimă și respect,

Tineretul UJM

Prezentarea raportului: Stingerea obligației fiscale

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

UNIUNEA JURIŞTILOR DIN MOLDOVA

Vineri, 6 aprilie 2012, în bir.103, a fost prezentat raportul: Stingerea obligației fiscale

Raportor: Malachi Boris, student USM, Facultatea de Drept, anul III

În cadrul întîlnirii s-au discutat următoarele aspecte:

Un element specific  al raportului juridic fiscal îl reprezintă obligația fiscală. Într-o accepțiune largă, această obligației cuprinde ansamblul îndatoririlor ce sunt puse pe seama contribuabilului sau a organelor abilitate prin intermediul legii fiscale ( de a duce evindența contabilă, de a calcula veniturile impozabile, de a prezenta declarația fiscală etc.).

În sens restrîns obligația fiscală este prezentată în Titlul V, Capitolul V al Codului Fiscal ar RM din 24.04.1997 și reprezintă în esență obligația contribuabilului  de plată, în modul și termenele stabilite de lege, a anumitor sume de bani.

Cît privește modalitățile de stingere a acestor obligații fiscale, legiuitorul a prevăzut în art. 170 CF următoarele : achitarea, anularea, prescripţiea, scăderea, compensarea  sau executarea silită.

Fiecare modalitate comportă specificul său, incepînd cu executarea benevolă prin achitare (care, pentru a fi valabilă, trebuie să fie efectuată de persoana îndreptățită, prin mijloace legale și prin intermediul organelor sau instituțiilor abilitate) și finisînd cu executarea silită (care este cea mai severă și dură modalitate prevazută de legiuitor pentru încasarea de la debitori a sumelor restante). (mai mult…)