Acasă » Proiecte

Proiecte

Proiectul „Tinerii promotori ai educației fără corupție implementat de către organizația Uniunea Juriștilor din Moldova cu asistența Fondului Națiunilor Unite pentru Democrație prin intermediul Fundației Est-Europene”
Descrierea proiectului:
”Tinerii- promotori ai educației fără corupție”

Contextul Proiectului
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova se confruntă cu elemente de corupție în procesul de învățământ, de aceea realizarea unui asemenea proiect ar reduce din caracterul haotic și spontan al campaniilor de sensibilizare. Prin proiect, se va încerca identificarea unor soluții pentru problema prevenirii corupției active și pasive, a mitei din mediul educațional și a promovării metodelor de a evita cazurile de corupție. Principiile incluse în realizarea proiectului vor oferi un tablou clar a ceea ce este corupția în mediul educațional și va crea o imagine pozitivă a autorităților implicate în promovarea politicilor anticorupție.
Proiectul vine să informeze corect tinerii despre domeniul de prevenire a corupției și metodele de combatere a acesteia, are ca perspectică instruirea și pregătirea unor grupuri de studenți instituțiilor de învățământ superior implicate în proiect, care ulterior vor putea transmite experiența lor colegilor de la alte instituții.
Domeniul prevenirii corupției este unul actual cu perspective mari de viitor, fiind interesant atât pentru studenții din mediul juridic, cât și a celor care învață la alte specialități (jurnalism, litere, pedagogie, economie, etc.), din aceste considerente, proiectul ”Tinerii promotori ai educației fără corupție” va pune bazele pregătirii unui grup de studenți din fiecare instituție de învățământ superior, care vor transmite mesajul proiectului mai departe și vor contribui la formarea unei societăți civile rezonabile ce va promova politici de prevenire a corupției, la nivel de asociații studențești a fiecărei universități partenere a proiectului.

Scopul Proiectului
Îmbunătățirea politicilor interne de asigurare a unui mediu educațional fără corupție în cadrul instituțiilor de învățământ superior, prin implicarea studenților în calitate de promotori ai armonizării practicilor în domeniu conform reglementărilor legale și aquis-ului comunitar.

Obiectivele Proiectului
1. Stabilirea parteneriatului între instituțiile superioare de învățământ pentru promovarea unui mediu educațional fără corupție.
2. Identificarea studenților interesați în dezvoltarea abiităților practice și teoretice în domeniul anticorupție.
3. Instruirea unui grup de studenți din cadrul mai multor instituții de învățământ superior cu privire la politicile anticorupție promovate la nivel național și european.
4. Promovarea necesității unor reglementări interne menite să evite cazurile de corupție în instituțiile de învățământ, prin implicarea studenților în activități științifico-practice;
5. Elaborarea unui studiu pentru studenți, ce ar permite evitarea cazurilor de corupție în universități.

Parteneri:
Universitatea Liberă-Internațională din Moldova or. Chișinău
Universitatea de Stat ”Aleco Russo”, or. Bălți
Universitatea Pedagogică de Stat ”B.P.Hasdeu”, or.Cahul
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, or. Chișinău

Descrierea organizației ce implementează proiectul:

Asociația Obștească „Uniunea Juriștilor din Moldova” (în continuare UJM) este o organizație non profit, care activează pentru elaborarea unui concept nou, real şi viabil, privind crearea şi menţinerea unui stat democratic şi de drept, pentru promovarea profesiei de jurist şi a ştiinţei juridice. Militează pentru recunoaşterea, aplicarea şi respectarea deplină a drepturilor omului, insistă asupra respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale şi a normelor dreptului internaţional, contribuie la reorganizarea şi modificarea instituţiilor de drept şi la formarea unui mecanism juridic eficient, armonizat cu legea fundamentală a ţării şi cu alte acte legislative naţionale şi internaţionale, tinde să formeze şi să instruiască, în baza noilor cerinţe internaţionale, cadre juridice de calitate, apte să activeze în structurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Departamentul Tineret al Uniunii Juriştilor din Moldova a fost creat prin inițiativa tinerilor juriști, studenți și absolvenți ai facultăților de drept din cadrul mai multor instituții de învățământ superior. Acest Departament activează în baza aceluiași scop și obiective urmărite de UJM, astfel de-a lungul anilor au fost înregistrate mai multe realizări, care au avut drept prioritate instruirea continuă a studenţilor și masteranzilor de la facultățile de drept.
La evenimentele organizate de tineretul UJM se implică activ studenţii Facultăților de Drept ale USM, ULIM, USEM, USPEE “C. Stere” şi Universitatea de Stat “A. Ruso” din Bălţi.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *