Arbitrajul Comercial Internațional pe lângă Uniunea Juriștilor din Moldova este instituție de arbitraj permanentă, internațională, comercială, independentă, nestatală, care soluționează orice litigii, inclusiv internaționale, între persoane fizice și/sau juridice, uniunii acestora, precum și între orice alți subiecți de drept, inclusiv cei cu statut și competența cărora nu sunt clar stabilite, cu excepția litigiilor pentru care legislație prevede competența exclusivă a instanțelor de judecată de stat.

Acte: