Asociația Obștească „Uniunea Juriștilor din Moldova” este înregistrată la 7 noiembrie 2001 de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, bir. 601.

Președinte – Dr. Hab., Prof. Gheorghe AVORNIC

email: avornic@yahoo.fr