Au trecut patru ani deja de la ultimul congres ordinar al Uniunii Juriștilor din Republica Moldova (UJM). Astfel, recent, UJM a desfășurat cel de-al VI-lea Congres ordinar. Evenimentul, care a avut loc în format mixt, a întrunit reprezentanți ai tuturor profesiunilor juridice, membri ai ONG-ului de profil vizat (UJM), juriști notorii din țară și de peste hotare. Reuniunea a avut loc cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în contextul pandemiei Covid-19.

Pe ordinea de zi au figurat mai multe chestiuni importante ce țin de activitatea UJM, printre care: darea de seamă a președintelui UJM și a Comisiei de cenzori; alegerea președintelui și secretarului Congresului VI al UJM; alegerea președintelui UJM și a unei noi componențe a Consiliului de administrare și a Biroului permanent al asociației; desemnarea persoanei responsabile de procedura de înregistrare; diverse.

Prin urmare, congresul a debutat cu prezentarea raportului de activitate a UJM, pentru ultimii patru ani, de către președintele organizației domnul Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Este de menționat că restricțiile impuse de pandemia Covid-19 s-au răsfrâns asupra tuturor domeniilor societății, iar UJM ca asociație  obștească nu a făcut excepție în acest sens. Cu toate acestea, organizația a utilizat toate pârghiile pentru a-și valorifica la maximum potențialul intelectual și a-și realiza toate obiectivele trasate în activitatea sa pentru perioada vizată de raport.

Printre principalele reușite ale UJM, în perioada de raportare, profesorul Gheorghe Avornic a subliniat desfășurarea, la fel, în format mixt,  a numeroase seminare, conferințe științifico-practice naționale și internaționale, traininguri, întâlniri, realizarea a diverse programe în domeniul instruirii și cercetării juridice, formare formatori, schimburi de experiență etc. Aceste activități au avut loc și în comun cu organizații de profil de peste hotare, precum Organizația Mondială de Drept Public, cu sediul la Atena, Uniunea Internațională a Juriștilor și alte organizații de ramură din România, Cuba, Austria, Rusia etc. Tot aici poate fi inclus și proiectul ce vizează copiii rămași fără îngrijire părintească, desfășurat de UJM, împreună cu partenerii din Danemarca. În acest context, președintele UJM Gheorghe Avornic a remarcat că organizația pe care o conduce va continua toate aceste inițiative. Mai mult,  asociația se va implica plenar acolo unde este necesar, inclusiv și în alte proiecte de ordin social, cu scopul de a veni întru ajutorarea persoanelor din păturile social-vulnerabile, mai ales a celor care au activat în domeniul justiției.

Totodată, este de menționat că pe parcursul ultimilor patru ani de activitate a UJM, s-a pus accent pe implicarea tineretului la măsurile organizate de asociație: olimpiade științifice, competiții sportive între universități, organizații, uniuni profesionale, în acest sens fiind puse la dispoziție săli de antrenament, terenuri de fotbal, piscine moderne, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Printre realizări, președintele UJM a evidențiat și obținerea statului de utilitate publică a asociației, editarea a mai multe publicații periodice științifice ce corespund tuturor standardelor în domeniu, printre care  se numără și ,,Revista Națională de Drept” și ziarul ,,Dreptul”.

Cât privește resursele financiare acumulate la bugetul asociației, acestea sunt redirecționate în exclusivitate întru  realizarea proiectelor UJM.

Printre obiectivele de viitor, Gh. Avornic a punctat crearea unui arbitraj comercial, dar și a unui arbitraj specializat întru soluționarea litigiilor sportive, realizarea acestor obiective fiind dictată de necesitățile timpului. Aceste idei au fost susținute și de către profesorii în drept din România Cătălin Bordeianu și Alexandru Voicu, dar și de către Vasile Tarlev, președintele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Republica Moldova, prezenți la eveniment.

Un mesaj de salut, în cadrul discuțiilor, a transmis și doamna Ludmila Nosova, vicepreședintele Uniunii Internaționale a Juriștilor. Domnia sa a remarcat relațiile fructuoase de colaborare cu UJM și și-a exprimat disponibilitatea prentru intensificarea acestei colaborări.

După audierea raportului și discuțiile precedate, s-a purces la alegerea președintelui și a organelor de conducere ale UJM. Astfel, în urma procedurii de vot deschise, cu unanimitate de voturi, Gheorghe Avornic a fost ales președintele Uniunii Juriștilor din Republica Moldova. Totodată, au fost aleși și trei vicepreședinți ai UJM: Tudor Povici, Alexandru Cuznețov și Sergiu Crijanovschi. De asemenea, s-a decis micșorarea numărului de membri ai Consiliului de administrare, de la 51, la 31, astfel încât acesta să devină unul mai eficient. La fel, a fost aleasă și componența Biroului permanent – din 11 membri, dar și a Comisiei de cenzori.

La final, profesorul Gheorghe Avornic a conchis: ,,Nu ne oprim aici. UJM este deschisă pentru toți acei care vor veni cu idei constructive pentru ramura justiției, dar și pentru societate în general. Vom pune umărul acolo unde este necesar, vom pune pe tapet toate problemele, mai ales cele din domeniu, vom propune soluții, astfel încât să contribuim eficient la îmbunătățirea stării actuale de lucruri  în țara noastră”

 

Tags: ,