În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Uniunea Juriștilor din Republica Moldova anunțăm despre convocarea Adunării Generale a arbitrilor pe data de 20 octombrie 2022, ora 12:00, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.200, of. 600, MD-2004.

Solicităm prezența tuturor arbitrilor.